Systém na odhalování plagiátů Masarykovy univerzity využívají i vysoké školy na Slovensku

Tisková zpráva

4. října 2008

Systém na odhalování plagiátů ve vysokoškolských pracích, který vyvinula Masarykova univerzita, využívají i vysoké školy na Slovensku. Jako první se zapojila Ekonomická univerzita v Bratislavě. V České republice systém využívá 17 veřejných a dvě soukromé vysoké školy. Potenciální plagiáty mohou zapojené vysoké školy vyhledávat v centrální elektronické databázi vysokoškolských kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových, disertačních a rigorózních prací) na serveru Vysokoškolské kvalifikační práce - http://theses.cz/.

Otázka plagiátorství ve vysokoškolských pracích je jedním z tíživých problémů terciárního vzdělávání. Masarykova univerzita se proto v roce 2006 rozhodla nasadit nové účinné prostředky do svého Informačního systému MU pro podporu studia a implementovala do něj službu pro odhalování plagiátů. Záhy však o tuto službu projevily zájem další vysoké školy v ČR, a MU proto v roce 2007 předložila v rámci rozvojových projektů ministerstva školství společný projekt na rozšíření systému do dalších škol.

V současné době je v systému Theses 22 095 závěrečných prací. Tento počet přitom není zdaleka konečný, protože vysoké školy právě připravují importy prací do systému. Počet všech dokumentů, vůči nimž se porovnávají závěrečné práce vložené do Theses, je v současné době 1,1 milionů. V oblasti vyhledávání podobných souborů disponuje MU poměrně ojedinělou vlastní implementací specifického algoritmu pro vyhledávání podobných souborů a má cenné zkušenosti nejen z víceletého provozu, ale především z provozu pro velké množství uživatelů (přes 50 tisíc) a vyhledávání mezi velkým množstvím dokumentů (miliony elektronických dokumentů).

Nově univerzita připravuje projekt Odhalování plagiátů v seminárních pracích (Odevzdej.cz – http://odevzdej.cz/), kterého se zúčastní 10 českých veřejných vysokých škol. Hlavním cílem projektu je nabídnout vysokým školám možnost vyhledávat plagiáty i mezi seminárními pracemi, referáty, esejemi, úlohami, projekty, laboratorními cvičeními, protokoly, zprávami, slohovými cvičeními aj.

V obou případech jde o originální technologická řešení v dané oblasti, která jsou nejen velmi užitečnými nástroji v oblasti potírání plagiátů na vysokých školách, ale nemají dosud ve světovém měřítku srovnání. „Masarykova univerzita považuje za velmi přínosné, pokud by při řešení problematiky plagiátorství postupovaly české a slovenské vysoké školy společně, koordinovaně,“ zdůraznil Michal Brandejs, vedoucí projektu.