Obchodní centrum MU využilo během prvního roku činnosti 13 000 lidí

Tisková zpráva

22. října 2008

Internetové Obchodní centrum MU (http://obchod.muni.cz/) obsloužilo za první rok existence 13 000 zákazníků. Internetový obchod pro on-line prodej různých produktů v souvislosti se vzděláváním a dalšími službami otevřela Masarykova univerzita v roce 2007 jako první z vysokých škol v ČR. Od té doby vyřídilo Obchodní centrum MU více než 16 000 objednávek a jeho celkový obrat přesáhl částku 13 milionů korun.

Internetové Obchodní centrum je součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) a představuje v univerzitním prostředí zcela nový trend. Ojedinělé je právě propojení se systémem pro podporu studia a výuky (e-learningu), díky němuž vyhovuje specifikám univerzity. „Internetový obchod jde cestou, kudy se informační systémy na univerzitách budou ubírat, a současně řeší i problematiku, jak si vysoká škola může zajistit částečný příjem jiným způsobem než formou dotací,“ řekla manažerka projektu Jitka Brandejsová.

Internetové obchodní centrum navázané na evidenci předmětů v IS MU, s možností určení kritérií prodeje a dalšími výhodami, je velmi vhodným řešením. Navíc přináší úsporu prostředků, které by byly spojené se zajištěním prodeje vzdělávacích aktivit tradiční formou.

Nákup prostřednictvím internetu šetří peníze také studentům. Za jediný den mohou studenti nákupem přes Obchodní centrum dohromady ušetřit až 15 000 korun za poplatky, které by museli uhradit, pokud by platby realizovali pomocí poštovních poukázek. Maximální dosažená výše objednávek v jednom dni se vyšplhala až na 822 nákupů. Šlo zejména o placení poplatků za přelepky na ISIC průkazy.

Velký zájem o nákup v Obchodním centru MU tvoří poptávka po kurzech celoživotního vzdělávání. Využíván je také ke koupi přípravných kurzů, konferencí, poplatků za promoce, kurzů Jazykové školy, Univerzity třetího věku a knížek Nakladatelství MU a Právnické fakulty. Celkem se prodává 171 různých vzdělávacích služeb. Platbu kartou využilo v rámci pilotního provozu na Fakultě informatiky MU asi 30 % zákazníků. V září byly přijaty platby ve výši 5,5 milionů korun.