Testy studijní předpokladů si mohou zájemci nanečisto vyzkoušet zdarma na internetu

Tisková zpráva

14. dubna 2008

Testy studijních předpokladů (TSP) Masarykovy univerzity si mohou uchazeči letos poprvé vyzkoušet nanečisto na internetu. Masarykova univerzita totiž zpřístupnila službu, která umožňuje elektronickou formou odpovědět na otázky ze starších variant testů. Uchazeči si tak mohou zdarma prověřit své šance na přijetí. Ihned po vyplnění se dozví počet získaných bodů, aniž by museli počítat správné odpovědi podle klíče.

Novou službu tzv. „odpovědníky TSP“ najdou uchazeči na stránkách e-přihlášky v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) na adrese: http://is.muni.cz/prihlaska/. Vedle možnosti přímo na internetu odpovědět na konkrétní otázky z testů z předchozích letech a ověřit si správnost odpovědí, obdrží uchazeči řadu doporučení, která se jim mohou hodit při skutečných přijímacích zkouškách. Časové omezení skládání testu nanečisto je shodné s časem při skutečných zkouškách a je hlídáno pomocí plovoucí časomíry, takže se uchazeč nemusí zdržovat sledováním vlastních hodinek.

„Bezprostředně po zavedení služby budou postupně prezentovány všechny položky, které byly v rámci TSP použity v letech 2005 až 2007,“ slibuje Ivana Černá, prorektorka pro informační technologie na MU.

Testy studijních předpokladů se letos konají v Brně ve dnech 9., 10. a 11. května a v Bratislavě 10. května. Konkrétní místo i datum skládání testu si uchazeči mohli vybrat volbou v elektronické přihlášce. Ke složení testu studijních předpokladů letos univerzita pozvala více než 26 000 uchazečů, kteří si podali téměř 40 000 přihlášek na sedm z devíti fakult, kde mají přijímací zkoušky podobu TSP.

Celkem obdržela Masarykova univerzita pro akademický rok 2008/2009 přes 58 000 přihlášek, které řádně podalo přes 35 000 zájemců. Masarykova univerzita tak opět potvrdila, že je vysoce žádanou univerzitou, uznávanou v celém středoevropském prostoru. Počet přihlášek ani uchazečů však není konečný. Některé fakulty otevřely dodatečná přijímací řízení do nově akreditovaných oborů. Na řadě fakult se uchazeči mohou ještě hlásit do navazujících magisterských oborů.