Masarykova univerzita hledá 125 000 absolventů

Tisková zpráva

30. října 2008

Více než 125 000 lidí absolvovalo na Masarykově univerzitě od jejího založení v roce 1919. S ohledem na blížící se 90. výročí vzniku se univerzita rozhodla všechny svoje absolventy oslovit. Nabízí jim možnost najít bývalé spolužáky a kamarády, získávat informace o dění na alma mater a aktivně se zapojit do univerzitního života. Úsilí o znovuobnovení vztahů s absolventy by mělo vrcholit setkáním všech absolventů Masarykovy univerzity na celouniverzitním absolventském srazu, který je plánovaný na 30. května 2009.

„Rádi bychom dali našim absolventům příležitost se po letech znovu setkat, obnovit přátelství ze studií, ale zároveň zjistit, co všechno již jejich kolegové z ročníku dokázali. Absolventi se za ta léta rozprchli do celého světa a nám nezbývá, než je požádat, aby se nám ozvali,“ řekl prorektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Univerzita zpřístupnila pro absolventy zcela novou aplikaci v Informačním systému MU. „Nyní mají všichni nově do systému zavedení absolventi k dispozici speciální služby navíc, jejichž prostřednictvím se mohou setkávat, navázat vztahy ze studentských let a potkat své spolužáky a kamarády, s nimiž ztratili kontakt,“ informovala prorektorka Masarykovy univerzity Ivana Černá. Absolventi se přihlásí do systému na adrese http://is.muni.cz/absolventi/ a následně mohou tyto služby začít využívat, včetně své profesní a osobní vizitky, blogů - vzkazů a dalších možností, kterých bude přibývat.

„Pro absolventy jsou připraveny Kruhy lidí, které slouží pro spolužáky z ročníku - mohou se vzájemně kontaktovat, sdělovat si své zkušenosti, osudy i názory, mohou plánovat srazy, sdílet fotografie a nabízet jiné aktivity dle své profese nebo zájmů,“ dodal vedoucí projektu IS MU Michal Brandejs.

Určité služby Informačního systému MU již mohli absolventi využívat hned po jeho zavedení v roce 1999, ale pouze ti, kteří promovali od roku 1999 do současnosti. Mají i po absolutoriu přístup ke svým studijním výsledkům, poznámkám, materiálům, učebním textům, mohou používat e-mailovou schránku, sledovat dění na univerzitě čtením vývěsky nebo diskusních fór apod.


Absolventská síť

Absolventská síť – setkejte se se známými ze studií