Systém na odhalování plagiátů získal cenu Inforum 2009

Tisková zpráva

29. května 2009

Projekt Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů, jehož koordinátorem je Masarykova univerzita, získal cenu Inforum 2009 za významný počin v oblasti elektronických zdrojů. Projekt pod názvem Theses vznikl na základě poptávky vysokých škol, které chtěly mít účinný nástroj proti plagiátorům závěrečných prací. Vysoké školy a jiné instituce Theses využívají pro vyhledávání podobných dokumentů.

Do systému, který je dostupný na adresách (http://theses.cz/ nebo http://theses.sk/), je vloženo bez mála 73 000 závěrečných prací. Práce se porovnávají v databázi obsahující celkem 1,3 miliónu dokumentů. Technické řešení vytvořila Masarykova univerzita, která systém zavedla v ČR jako první již v roce 2006. Další školy se připojily právě před rokem. Dnes slouží na více než 20 vysokých školách v České republice ale i na Slovensku. Jsou mezi nimi školy veřejné, soukromé i státní. V uplynulých dnech se připojila i největší a nejstarší vysoká škola na Slovensku Univerzita Komenského v Bratislavě.

Tým informatiků z Masarykovy univerzity nyní pracuje na dalším projektu Odhalování plagiátů v seminárních pracích (Odevzdej.cz – http://odevzdej.cz/), který bude spuštěn v druhé polovině června. Hlavním cílem je nabídnout vysokým školám možnost vyhledávat plagiáty i mezi seminárními pracemi, referáty, esejemi, úlohami, projekty, laboratorními cvičeními, protokoly, zprávami, slohovými cvičeními aj.

O udělení ceny pro projekt Theses rozhodovaly stovky účastníků patnáctého ročníku konference Inforum, která se konala 27. až 29. května 2009 v Praze. Konference je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání, především v České republice, na Slovensku a v zemích střední a východní Evropy. Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT a pracovníky veřejné správy.

Tým z Masarykovy univerzity získal cenu INFORUM již podruhé. Poprvé to bylo v roce 2007 za Archiv závěrečných prací, který je součástí celouniverzitního Informačního systému MU (IS MU) pro podporu studia. Viz Elektronický archiv závěrečných prací MU získal prestižní cenu.

Garant akce: Fakulta informatiky

Další informace a fotografie: Systém na odhalování plagiátů Theses získal cenu INFORUM.

Tisková zpráva byla publikována na https://www.muni.cz/kalendar/archive-3785.