Vysoké školy zahajují kontrolu plagiátů v seminárních pracích pomocí softwaru

Tisková zpráva

24. června 2009

Vývojový tým informatiků z Masarykovy univerzity spustil systém na odhalování plagiátů v seminárních pracích. Do projektu Odevzdej.cz (http://odevzdej.cz/) zaměřeného na kontrolu seminárních prací se zapojilo deset veřejných vysokých škol včetně Univerzity Karlovy. Aktivita, kterou finančně podpořilo ministerstvo školství částkou pět milionů korun, navazuje na fungující projekt Theses.cz pro odhalování opsaných pasáží v závěrečných pracích, jenž byl spuštěn před rokem.

Projekt Odevzdej.cz vznikl na základě podnětů z řad učitelů z vysokých a jiných škol. Umožňuje učitelům zřizovat pro účely odevzdání seminárních prací tzv. odevzdávárny, kde mohou učitelé nastavit také přesné datum pro období odevzdání práce, případně práce rovnou hodnotit. Učitel si může založit hned několik takových odevzdáváren dle počtu svých předmětů nebo skupin studentů. Takto uložené práce může kdykoliv zkontrolovat systémem na odhalování podobností, který je porovná s ostatními vloženými pracemi včetně závěrečných prací uložených v Theses.cz (http://theses.cz/) a s dalšími zdroji dat, jež eviduje (např. Wikipedie).

„Systémy vzájemně spolupracují, a tak se zvyšuje pravděpodobnost odhalení podezřelých souborů,“ upřesňuje vedoucí projektů Michal Brandejs z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

V současnosti si systém může kdokoli vyzkoušet. Stačí do něj vložit soubor nebo odkaz na webovou stránku na internetu. Systém data analyzuje a pošle výsledky na uživatelem vložený e-mail.

Nyní připravuje vývojový tým z Fakulty informatiky aplikace zaměřené právě na propojení s lokálními systémy škol, překlad systému do angličtiny a další funkce systému. Realizují se již také první zkušební testy pro vyhledávání podezřelých souborů v celém internetu.

Systém na odhalování plagiátů v závěrečných pracích zavedla Masarykova univerzita jako první v ČR v roce 2006. V loňském roce se k využívání systému pro kontrolu závěrečných prací připojilo více než 20 škol. Počet souborů, s nimiž se práce porovnávají, tak vzrostl na téměř 1,5 milionu dokumentů.

Na Masarykově univerzitě bylo od začátku roku 2008 do poloviny května 2009 odhaleno celkem 20 případů plagiátorství. Z toho v šesti případech byli studenti podmínečně vyloučeni, dvěma bylo ukončeno studium, dva případy byly řešeny napomenutím, tři hodnocením F a nařízením k přepracování práce. V šesti případech nedošlo k řešení před disciplinární komisí, neboť dotyční studenti přerušili či ukončili studium.