Masarykova univerzita varuje před pokusy o padělání diplomů

Tisková zpráva

14. července 2011

Zvýšený počet pokusů o padělání diplomů zaznamenal Kontrolní odbor Masarykovy univerzity. Všechny případy jsou řešeny ve spolupráci s policií. V případě pochybností o pravosti předkládaného diplomu mohou zaměstnavatelé, ale i široká veřejnost, provést okamžitou kontrolu prostřednictvím internetu.

Masarykova univerzita zveřejňuje jména všech absolventů. Jmenný přehled absolventů a jejich závěrečných prací je k dispozici i v Informačním systému Masarykovy univerzity http://is.muni.cz/.

Vysokoškolský diplom je podle zákona o vysokých školách veřejnou listinou. Jeho padělání může být za určitých podmínek přečinem podle trestního zákoníku. Může se také jednat o poškození cizích práv či nedovolené podnikání a další delikty.

Na Masarykově univerzitě absolvovalo jen v letošním roce více než 7000 studentů. Počet zaznamenaných pokusů o padělání diplomů se od začátku roku pohybuje v řádu jednotek. Vedení Masarykovy univerzity považuje i tyto ojedinělé pokusy za velmi závažné a v součinnosti s policií usiluje o odhalení jejich autora.

Tisková zpráva byla publikována na https://www.muni.cz/kalendar/archive-26502357.