Patnáct vysokých škol získalo peníze na zlepšení boje s plagiátorstvím

Tisková zpráva

10. února 2011

Peníze na zlepšení boje s plagiátorstvím získalo celkem 15 vysokých škol, které se zapojily do projektu řízeného Masarykovou univerzitou. Dosavadní systém na odhalování podobností, který vyvinuli informatici z Masarykovy univerzity, byl určený pro závěrečné, případně seminární práce. Nově bude možné porovnávat i odborné články, publikace a jiná díla akademiků. Všechny tyto práce budou totiž ukládány v elektronické podobě do tzv. Repozitáře, který do budoucna umožní také jejich zpřístupnění širší veřejnosti při dodržení autorských práv.

Projekt, na jehož realizaci získaly vysoké školy přes 13 milionů korun, řeší široké spektrum problémů spojených s plagiátorstvím v terciárním vzdělávání. Nejde jen o vytvoření technických podmínek nebo systémů pro sběr prací a kontrolu textů, ale i například o vytvoření pravidel, jak postupovat při nalezení podobných textů.

„Hlavním úkolem odborníků z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity bude vyvinout nový systém pro sběr, řízenou prezentaci a kontrolu odborných článků, publikací a jiných děl vytvořených zaměstnanci nebo doktorskými studenty – tzv. Repozitar.cz,“ řekl vedoucí projektu Michal Brandejs z Fakulty informatiky MU. „Řešení pro centralizovaný sběr celých textů s řízeným zveřejňováním a kontrolou proti plagiátorství dosud neexistuje. I ve světě se podle dostupných informací sbírají jen metadata, tj. nikoli celé texty,“ dodal.

Repozitar.cz umožní také zpřístupnit výsledky vědy širší veřejnosti při zachování vůle autorů. K tzv. otevřenému přístupu k vědeckým informacím, který prosazuje hnutí Open Access, se MU přihlásila loni v říjnu podpisem Berlínské deklarace. Informatici MU již proto také vytvořili vlastní univerzitní repozitář, který rozšiřuje stávající systém evidence publikací. Nově nabízí řadu užitečných nástrojů pro trvalé uchování publikovaných výsledků budoucím generacím a připravuje zpřístupnění často velice cenných děl vědeckých pracovníků při dodržení autorských práv.

Tisková zpráva byla publikována na http://muni.cz/events/calendar/22378521.

Další informace