IS MU příkladem dobré praxe

20. - 21. září 2012

Ve dnech 20. a 21. září 2012 se na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity konal vzdělávací seminář "Reálné a aktuální problémy spolupráce s průmyslem 2012". Semináře se zúčastnilo 19 přednášejících z průmyslové sféry i výzkumných institucí, kteří na základě konkrétních příkladů z praxe ukázali možnosti pro navazování spolupráce s VaV týmy a průmyslovými podniky. Program semináře je dostupný zde.

Za IS MU vystoupili s úvodním příspěvkem "Jak uspokojit zákazníky Informačního systému (vysoké školy)?" RNDr. Tomáš Obšívač a Mgr. Ľuboš Lunter. První část (viz prezentace níže) byla věnována informačním systémům jak obecně, tak konkrétně podle zkušeností, které máme s nasazováním na MU a dalších školách. Obsahovala i upozornění na problémy, které může nasazení přinést a rady, jak jim předejít nebo je překonat. Druhá část představila další projekty vývojového týmu, které se věnují archivaci dokumentů a kontrole jejich podobností.

Prezentace k příspěvku ve formátu PDF.