Multimediální testování využívá čím dál víc učitelů

Jitka Brandejsová

článek v elektronickém časopise online.muni.cz (21. března 2015)

Na Masarykově univerzitě právě uplynulo deset let od chvíle, kdy se začaly používat nástroje pro elektronické testování přímo v Informačním systému MU.

„Masarykova univerzita se rozhodla vyvinout vlastní technické podpůrné systémy pro e-learning a těsně je integrovat do stávajícího informačního systému,“ prohlašuje dlouhodobý záměr univerzity do roku 2010 a uvádí automaticky vyhodnocované procvičování a testy nebo podporu hodnocení a zkoušení. A tak vznikl nástroj zvaný Odpovědník, v jehož neologismu tkví snaha co nejpřesněji vystihnout širší využití agendy než jen pro testové účely a přinesl i nový název v anglické verzi ROPOT (akronym pro Revision Opinion POll and Testing).

Počet elektronických zkoušení neustále roste. V akademickém roce 2013/2014 bylo vyzkoušeno nástroji ISu téměř 170 tisíc studentů (jeden student mohl být zkoušen ve vícero předmětech nebo v rámci předmětu opakovaně). Dnes již využívají testování studentů i vyučující nemající nadšený vztah k informačním technologiím na rozdíl od doby před zhruba deseti a více lety, kdy informační technologie ve výuce používali spíše inovátoři a nadšenci nových technologií.

O tom svědčí například i fakt, že nejvyšší počet elektronicky vyzkoušených studentů byl vloni na Lékařské fakultě MU, a to přes 42 tisíc studentů. Proto se také letošní 5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU zaměřil na elektronické zkoušení studentů.

Oblibu si elektronické testování nachází často v předmětech, ve kterých je potřeba vyzkoušet velké množství studentů. Významně roste také zkoušení v přijímacích řízeních. Testování znalostí během zkouškového období přináší úsporu času nejen učitelům, ale také studentům, kterým doručí výsledek zkoušky v krátkém čase současně s informací, v čem chybovali.

Mnoho učitelů nechává skládat studenty také průběžné procvičovací odpovědníky během semestru. Tím získají více času pro diskusi se studenty a prostor pro zajímavá témata v hodinách nebo docílí toho, že studenti jsou mnohem lépe připraveni na zkoušku. V posledních letech roste zájem učitelů o vyhodnocování a analýzu otázek, a tak se v ISu věnujeme rozvoji nástrojů pro export, analýzu a vyhodnocení obtížnosti otázek.

Zajímavým trendem na Masarykově univerzitě je stále častější používání multimédií v testování. Studenti mohou interaktivně označovat v mikroskopickém obrázku všechny výskyty jedné konkrétní buňky, hodnotit nálezy na rentgenových snímcích, správně definovat útočné kombinace v basketbalu nebo v geologickém drilu rozpoznávat jednotlivé oblasti Českého masivu.

Pomocí drag and drop technologie může student přesunovat nerostné suroviny na ta místa na mapě, kde se daná surovina těží. Studenti pedagogiky hodnotí na natočených videozáběrech z reálné výuky pedagogické výkony pomocí testových otázek.

Ač dnes multimédia ve výuce využívají už všechny fakulty, nevěděli jsme před deseti lety úplně přesně, kam nás budoucnost dovede. A tak jsme plni očekávání, kam se v elektronické podpoře výuky dostaneme v příští dekádě.

Autorka je členkou týmu Informačního systému MU.

Článek je dostupný na adrese http://www.online.muni.cz/komentare/5872-multimedialni-testovani-vyuziva-cim-dal-vic-ucitelu.