Masarykova univerzita uspořádala konferenci o e-learningu zaměřenou na video ve výuce

Tisková zpráva

22. února 2016

Prostory Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (MU) hostily ve středu 17. února 2016 v pořadí již VI. ročník Open space konference o e-learningu, tentokrát zaměřený na užití videí v rámci výuky. O tom, že se jedná o žhavé téma na univerzitní půdě, svědčila nově zařazená panelová diskuse, která vyvolala výraznou odezvu z řad publika.

Přes 140 účastníků z řad zaměstnanců a doktorských studentů MU, se na konferenci mohlo inspirovat zajímavými způsoby využívání videí ve výuce nebo se seznámit s osvědčenými postupy on-line spolupráce se studenty. Viděli širokou škálu konvenčních i nekonvenčních možností, jak kreativně a s jakými didaktickými záměry názorná videa využívat. Dověděli se, jak vyučující z mnoha oborů univerzity spolupracují s odborníky Fakulty informatiky MU na tvorbě těchto multimediálních výukových pomůcek používaných v e-learningu ve vlastním Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU).

Ukázky posluchačům nabídly cesty, jak například studentům zprostředkovat nedostupné události. Pomocí videí tak mohou studenti sledovat on-line vzácný operační zákrok na sále, poslechnout si rodilého mluvčího v cizím jazyce nebo vidět záznamy z přednášek exkluzivních hostů. Videa slouží mnoha způsoby pro zpětnou vazbu studentům, a to nejen v oblasti jazykových předmětů nebo prezentačních dovedností. Dochází také k častému propojení videí a animací, kdy si díky názorným animacím s průhledem lidské kostry ve spojení s reálnými videoukázkami pohybu studenti prohlubují znalosti o jednotlivých kloubech, dozvídají se jak správně resuscitovat s ohledem na kostru a vnitřní orgány, procvičují si pojmy z genetiky nebo zjišťují, jaké nejčastější chyby dělají hráči badmintonu a jak jim předcházet. O tom, že videa jsou častým doplněním výuky na všech fakultách MU, svědčí i fakt, že se v IS MU nachází 70 000 výukových videí a celkový počet jejich zhlédnutí se pohybuje v řádech stovek tisíc ročně. Konference představila i využití videotutoriálů v e-learningovém kurzu a podrobně rozebrala otázky autorskoprávní problematiky nejen ve vztahu k užití videa ve výukových materiálech. Nechyběly ani informace týkající se technické podpory zabezpečení videa v IS MU.

Přínosem konference se ukázala být moderovaná panelová diskuse. Hosté i posluchači rozproudili velmi živou diskusi nejen o konkrétních formách využití videa ve výuce, ale i o kladech a záporech některých forem využití videa ve vzdělávání na vysoké škole. „A právě o sdílení zkušeností a názorů nám prostřednictvím konference na Masarykově univerzitě jde,“ říká vedoucí vývoje IS MU Michal Brandejs a dodává: „Díky dlouholetým zkušenostem s multimédii na naší univerzitě máme co k tématu říci a můžeme se vzájemně radit a vyvarovat se omylů.“

Vývojový tým IS MU také díky konferenci získal nejen pozitivní zpětnou vazbu od účastníků, ale i několik námětů jak pro příští ročník konference, tak pro další rozvoj e-learningu.

Více na http://elportal.cz/osk2016/.
100 nejlepších z katalogu e-learningu na MU: http://elportal.cz/pdf/katalog_100nej.pdf

Obr. 1: Úvodní slovo Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., prorektora pro studium a informační technologie.

Obr. 2: Prezentace Video ve výuce na MU.

Obr. 3: Panelová diskuse.