Fakulta informatiky MU rozeslala rozhodnutí o přijetí poprvé elektronicky

Tisková zpráva

27. května 2018

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity přešla jako první vysokoškolská instituce v České republice k dalšímu kroku ve využívání elektronických nástrojů pro komunikaci. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení začala uchazečům o studium poskytovat elektronicky, opatřené uznávaným elektronickým podpisem děkana, namísto vystavování rozhodnutí v listinné formě a jeho zasílání papírovou poštou.

Uchazeči o studium tak nemusí vyzvedávat svá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu doručená jako doporučený dopis či dopis do vlastních rukou na poštu. „Výrazně se tím šetří jejich čas. Vzhledem ke geografické odlehlosti jejich trvalých bydlišť dostane řada z nich rozhodnutí v právně závazném a vymahatelném tvaru bez zbytečného prodlení či dalších nákladů,“ podotknul děkan fakulty informatiky Jiří Zlatuška.

Vystavování rozhodnutí v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem nevyžaduje žádné další kroky na straně uchazečů, ani to, aby měli zřízenu schránku pro elektronickou úřední komunikaci, nebo sami disponovali certifikátem pro elektronický podpis. Při realizaci agendy vystavování elektronicky podepsaných rozhodnutí využívá fakulta informatiky vlastní řešení v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU), který pro univerzitu vyvíjí, rozšiřuje a provozuje tým pracovníků této fakulty.

U vyhotovování stovek nebo tisíců podepisovaných rozhodnutí s elektronickým podpisem se jedná o systémové řešení, které stále ještě není běžné ani v komerční sféře a u komerčních dodavatelů podobných nástrojů není dostupné k zakoupení. Po zavedení plně elektronické agendy podávání přihlášek ke studiu, na kterou na Masarykově univerzitě došlo už v roce 2002, se u vystavování rozhodnutí jedná o další prvenství v praktickém nasazování nástrojů informatizace. „Vycházíme z toho, že jedinečné technické znalosti tvorby podobných systémů nemají být na univerzitách pouze vyučovány, ale mají i prakticky sloužit,“ sdělil Zlatuška.

V letošním přijímacím řízení bylo novou formou odesláno 2 438 rozhodnutí, která byla takto vystavena a vypravena během jednoho dne. Během prvního dne si výsledky převzalo 650 uchazečů, během prvních dvou zahrnujících i víkend 748 a s výsledkem bez převzetí dokumentu samého se v této době seznámilo 1 456 uchazečů.


Tisková zpráva byla publikována na https://www.muni.cz/pro-media/tiskove-zpravy/fakulta-informatiky-mu-rozeslala-rozhodnuti-o-prijeti-poprve-elektronicky.