Repozitář: Cesta k otevřenému přístupu na Masarykově univerzitě

prezentace pro účastníky Masaryk University Staff Training Week

4. září 2018

Ve dnech 3. - 7. září se v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice uskutečnil další ročník konference pro knihovníky Masaryk University Staff Traning Week, jehož součástí byl také blok věnovaný tématu otevřeného přístupu k výsledkům vědecké činnosti. Během druhého dne konference v rámci tohoto bloku zazněla prezentace věnovaná způsobu, jak je k této problematice přistupováno na Masarykově univerzitě.

Prezentace se zaměřila na důvody zavádění otevřeného přístupu a představila technické nástroje k jeho dosažení dostupné v rámci Informačního systému a navazujících projektů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz.

Prezentace Anny Jedličkové ve formátu PDF.