CJV_R_Econ Obchodní ruština on-line

Pan-university studies
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (lecturer)
PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Contact Person: Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
Zvládnout jazykové dovednosti na úrovni A2+, B1, B1+ odborného (ekonomického) ruského jazyka.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Kurz je určen zájemcům o samostudium ekonomického ruského jazyka z řad studentů a pracovníků MU s cílem posilovat jazykovou vybavenost pro budoucí uplatnění studentů.Slouží dále k prohloubení přípravy pro studenty vyjíždějící za studiem do zahraničí.
Cílem je poskytnout studentům ucelený materiál k samostudiu ruského jazyka se zaměřením na obecný jazyk a odborný (ekonomický) jazyk, a to v úrovních A2+, B1 (B1+) podle SERRJ s důrazem na rozvíjení odborné slovní zásoby ve všech čtyřech základních jazykových kompetencích.
Learning outcomes (in Czech)
Studium předmětu umožní studentům
porozumět textům a audionahrávkám s ekonomickou tematikou na úrovních A2+, B1, B1+,
vysvětlit základní ekonomické pojmy;
dorozumět se v běžných pracovních situacích;
vyjádřit se o ekonomických tématech.
Syllabus (in Czech)
  • E-learningový kurz je zpracován ve formě interaktivní osnovy s využitím nástrojů univerzitního Informačního systému (odpovědníky, odevzdávárny).
  • Materiály reflektují aktuální trendy ve vzdělávání, studenti mohou s učebnicí pracovat samostatně nebo využít možnosti pracovat s učebnicí na seminářích pod vedením lektora.
  • Je rozdělen na dvanáct lekcí (šest obecný jazyk, šest odborný jazyk).
  • Pro každou lekci jsou nabízena interaktivní cvičení na gramatiku, slovní zásobu, čtení, poslech a úkoly na nácvik mluvení a psaní, k nimž bude posléze poskytována formativní zpětná vazba.
  • Učebnice dále obsahuje opakovací lexikálně-gramatické testy a slovník.
Teaching methods (in Czech)
Samostudium.
Assessment methods (in Czech)
Samovyhodnocovací odpovědníky.
Odevzdávárny k vložení úkolů a následná zpětná vazba vyučujícího.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/cus/spring2019/CJV_R_Econ