CJV_F_Cris Les crises économiques du capitalisme

Celouniverzitní studia
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. (pomocník)
Garance
PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností ve francouzštině na úrovni B1/B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obohacení výuky cizího jazyka a umožnění studentům rozšířit si obzory svých znalostí o ekonomických příčinách a dopadech důležitých historických událostí minulého století. Tématem budou velké ekonomické krize kapitalismu a ve francouzštině budou vysvětleny jejich příčiny, průběh a společenské a historické důsledky.
Výstupy z učení
Studium předmětu umožní studentům
porozumět textům a přednáškám rodilého mluvčího s ekonomicko-historickou tematikou;
vysvětlit základní příčiny, průběh a důsledky ekonomických krizí.
Osnova
  • E-learningový kurz je zpracován ve formě interaktivní osnovy s využitím nástrojů univerzitního Informačního systému (odpovědníky). Hlavní podkapitoly jsou věnované krizím z let 1873, 1929, 1973 a 2008. Každá podkapitola obsahuje kromě úvodu a závěru části, které vysvětlují příčiny, průběh a důsledky dané krize, dále videopřednášku s doprovodným obrazovým materiálem a autoevaluační interaktivní odpovědník, který má reflektovat míru porozumění problematice.
Výukové metody
samostudium
Metody hodnocení
Samovyhodnocovací online odpovědníky
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.