CJV_R_Econ Obchodní ruština on-line

Celouniverzitní studia
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Předpoklady
Zvládnout jazykové dovednosti na úrovni A2+, B1, B1+ odborného (ekonomického) ruského jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz je určen zájemcům o samostudium ekonomického ruského jazyka z řad studentů a pracovníků MU s cílem posilovat jazykovou vybavenost pro budoucí uplatnění studentů.Slouží dále k prohloubení přípravy pro studenty vyjíždějící za studiem do zahraničí.
Cílem je poskytnout studentům ucelený materiál k samostudiu ruského jazyka se zaměřením na obecný jazyk a odborný (ekonomický) jazyk, a to v úrovních A2+, B1 (B1+) podle SERRJ s důrazem na rozvíjení odborné slovní zásoby ve všech čtyřech základních jazykových kompetencích.
Výstupy z učení
Studium předmětu umožní studentům
porozumět textům a audionahrávkám s ekonomickou tematikou na úrovních A2+, B1, B1+,
vysvětlit základní ekonomické pojmy;
dorozumět se v běžných pracovních situacích;
vyjádřit se o ekonomických tématech.
Osnova
  • E-learningový kurz je zpracován ve formě interaktivní osnovy s využitím nástrojů univerzitního Informačního systému (odpovědníky, odevzdávárny).
  • Materiály reflektují aktuální trendy ve vzdělávání, studenti mohou s učebnicí pracovat samostatně nebo využít možnosti pracovat s učebnicí na seminářích pod vedením lektora.
  • Je rozdělen na dvanáct lekcí (šest obecný jazyk, šest odborný jazyk).
  • Pro každou lekci jsou nabízena interaktivní cvičení na gramatiku, slovní zásobu, čtení, poslech a úkoly na nácvik mluvení a psaní, k nimž bude posléze poskytována formativní zpětná vazba.
  • Učebnice dále obsahuje opakovací lexikálně-gramatické testy a slovník.
Výukové metody
Samostudium.
Metody hodnocení
Samovyhodnocovací odpovědníky.
Odevzdávárny k vložení úkolů a následná zpětná vazba vyučujícího.
Informace učitele
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Kurz bez kreditového ohodnocení.
Předmět je vyučován každý semestr.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/cus/jaro2020/CJV_R_Econ