SPBSL_A Britský znakový jazyk

Celouniverzitní studia
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ivana Hay (přednášející), Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák (zástupce)
Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák (pomocník)
Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Peňáz
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák
Předpoklady
Je nutná znalost (libovolného) znakového jazyka na úrovni minimálně B1 (respektive jeho ekvivalentu dle CEFR).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Cíle předmětu
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- prokázat pasivní i aktivní znalost základní slovní zásoby, gramatiky a vět v BSL
- účastnit se konverzace v BSL s použitím konverzačních technik, zpětné vazby pomocí mimiky, technik pro řízení dialogu
Osnova
  • Výuka BSL bude probíhat pomocí individualizovaných témat (např. seznámení, škola, rodina, ptaní se na cestu)
  • Zvyšování plynulosti v BSL v konverzaci, vyprávění a představeních Budou probírány základní technické dovednosti (video)
Vyučovací jazyk
Český znakový jazyk
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Kurz je realizován v rámci projektu LangSkills (Language Skills of Deaf Students for EU Mobility, 2017-1-CZ01-KA203-035609), který podpořila Evropská unie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/cus/jaro2020/SPBSL_A