SPUCJ001 Introduction to Academic writing for students with learning disorders I

Pan-university studies
spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ilja Rajdová (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Peňáz
Support Centre for Students with Special Needs
Contact Person: Mgr. Ilja Rajdová
Supplier department: Support Centre for Students with Special Needs
Timetable
Tue 10:00–11:50 KOM 117
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 8 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/8, only registered: 0/8, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/8
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 29 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to provide an introduction to the basic principles of work with academic texts. Students will be able to evaluate the relevance of information sources, to use search queries, and to find documents they need. They will be able to select strategies that are appropriate to the task (reading strategies, note taking, etc.) and their specific learning difficulties.
Syllabus
 • 1. Information (definition, types of information, information ethics)
 • 2. Searching for information (writing search queries, relevance of information sources, electronic information resources)
 • 3. Reading academic texts (reading strategies, searching for relevant information, types of reading)
 • 4. Introduction to critical textual evaluation and analysis
 • 5. Types of academic texts (overview of the different types and their particular characteristics)
 • 6. Structure of academic texts
 • 7. In-text citations, bibliographic referencing, citation styles
Literature
  recommended literature
 • Akademická pravidla českého pravopisu (Variant.) : Pravidla českého pravopisu [Academia, 1993] : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Hlavsa, 1993]. info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ and Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X. PURL url info
 • PRICE, Geraldine and Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti : odemkněte svůj potenciál. Translated by Tereza Semotamová. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2010. 361 stran. ISBN 9788024725277. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 pp. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací. Verze 2.0. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008. 60 pp. URL info
  not specified
 • EALES, Lesley-Jane. Critical thinking skills for education students. 2nd ed. London: Sage, 2013. ix, 115. ISBN 9781446268407. info
 • COTTRELL, Stella. Critical thinking skills : developing effective analysis and argument. New York: Palgrave Macmillan, 2005. xiv, 250. ISBN 1403996857. info
Teaching methods
Lectures, work with texts, discussion
Assessment methods
Writing summary of the selected text, written test
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/cus/spring2020/SPUCJ001