TeiZP01 Sebeobrana pro zrakově postižené

Celouniverzitní studia
jaro 2020
Rozsah
blokově 7 hodin. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Zobač (cvičící)
Garance
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Předpoklady
Předmět je zařazen do povinné části výuky tělesné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Jiné omezení: Předmět je primárně určen studentům se specifickými nároky.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
uvědomovat si rizika a možnosti sebeobranné situace;
rozlišit fáze sebeobranné situace;
vysvětlit podstatu sebeobrany,
vhodně reagovat na různé typy konfliktních situací;
aplikovat naučené dovednosti a strategie v modelové sebeobranné situaci.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- uvědomovat si rizika a možnosti sebeobranné situace
- vysvětlit podstatu sebeobrany
- vhodně reagovat na různé typy konfliktních situací
- aplikovat naučené dovednosti a strategie v modelové sebeobranné situaci
Osnova
 • preventivní strategie
 • komunikační strategie řešení konfliktních situací
 • bezpečná vzdálenost
 • vyhodnocení situace jako konfliktní
 • pádová technika
 • fyzická obrana
 • obrana ve znevýhodněné poloze
Literatura
 • VÍT, Michal. Inovace předmětu Sebeobrana ve studijním oboru Speciální edukace bezpečnostních složek. In Možnosti vzdělávání rozhodčích kolektivních sportů: Inovace předmětů ve studijních oborech Fakulty sportovních studií. 2012. info
 • PERNECKÁ, Soňa. Inteligentní sebeobrana pro ženy : (jakož i osoby fyziognomicky znevýhodněné obecně). Edited by F. R. Hrabal. Vyd. 1. Bratislava: CAD Press, 2010. 171 s. ISBN 9788088969440. info
 • FORTUNE, Dion. Psychická sebeobrana. 1. vydání. Bratislava: Eugenika, 2008. 270 stran. ISBN 9788081000393. info
 • RÝČ, Bedřich a Veronika PETRŮ. Sebeobrana na ulici. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 200 s. ISBN 9788024724409. info
 • Jujutsu : více než sebeobrana : komplexní příprava, aplikace technik, sebeobrana ženy. Edited by Matěj Novák. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 115 s. ISBN 9788024718842. info
 • NOVÁK, Matěj. Jujutsu vice než sebeobrana. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 116 s. ISBN 978-80-247-1884-2. info
 • NOVÁK, Tomáš. Psychická sebeobrana. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 92 s. ISBN 8024701235. info
 • ŠPIČKA, Ivan a Jindřich NOVÁK. Moderní sebeobrana. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1969. 154 s. : f. info
Výukové metody
výklad, diskuse, drill, modelová situace
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích (minim. 1 seminář), úspěšné zvládnutí závěrečné modelové sebeobranné situace
Informace učitele
https://www.teiresias.muni.cz/sport
Výuku předmětu zajišťuje Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Středisko Teiresiás).
Výuka probíhá blokově v termínech 22. února od 10:00 - 16:00 a 21. března od 10:00 - 16:00 v úpolové tělocvičně na Kampuse.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je určen primárně studentům se zrakovým postižením.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/cus/jaro2020/TeiZP01