BKV_BAS2 Bachelor Thesis Seminar 2

Faculty of Economics and Administration
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Jana Biskupová
Supplier department: Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
BKV_BAS1 Bachelor Thesis Seminar 1
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is designed as the final course encouraging students to write their thesis that meets all the requirements imposed on it.
Learning outcomes
At the end of this course, students should be able to:
- being deeply acquainted with the problem solved;
- be aware of the methods employed in the thesis;
- use resources and their citations;
- be prepared for defending the thesis.
Syllabus
 • The course takes the form of individual consultations. Students discuss their work with the supervisor.
Literature
  required literature
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
  recommended literature
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ, Colin KIMBRELL and David SCHÜLLER. Academic English - Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce (Academic English). 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2018. 224 pp. ISBN 978-80-271-0842-8. info
 • FRANCÍREK, František. Absolventská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 2. Praha: Ingenio et Arti, 2013. 62, 51. ISBN 9788090528734. info
 • TICHÁ, Michaela. Průvodce psaním závěrečných prací : (nejenom pro ekonomy). Vydání první. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2013. 150 stran. ISBN 9788086572772. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
Teaching methods
The lessons consist of the presentations of the scientific and research methods, case studies of the selected thesis (“good practice” examples), class discussions and individual consultations.
Assessment methods
The course is designed as students’ individual consultations with their supervisors. The process of writing the thesis and activities during the consultations are assessed by awarding or not awarding the credit.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 4 hodiny.
General note: Formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Zapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKV_BAS1.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2021/BKV_BAS2