KRGCR Geography - Tourism

Faculty of Economics and Administration
Spring 2008
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Department of Regional Economics and Administration - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Klára Viturková
Timetable
Sun 24. 2. 16:20–19:30 P102, Sun 6. 4. 16:20–19:30 P102
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět uvádí posluchače do problematiky geografické analýzy a hodnocení rozhodujících jevů a procesů v cestovním ruchu a také je seznamuje s užívanými metodami regionálního výzkumu. Posluchači porozumí problematice zákonitostí prostorového rozložení cestovního ruchu, budou schopni vysvětlit význam lokalizačních faktorů cestovního ruchu (vliv přírodních a kulturně-historických předpokladů na lokalizaci středisek cestovního ruchu). Kromě faktorů nabídky cestovního ruchu budou také schopni analyzovat faktory turistické poptávky (sociální, demografické, urbanizační faktory). Smyslem „domácí“ studijní přípravy je pochopení pojmového aparátu, věcných souvislostí včetně základních metod a zopakování regionálně - geografických znalostí ze středních škol.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Cestovní ruch jako objekt a předmět geografických výzkumů (vývoj disciplíny, objekt a předmět výzkumu, hlavní směry výzkumů) 2. Základní členění cestovního ruchu 3. Lokalizační faktory a podmínky cestovního ruchu (přírodní zdroje a předpoklady cestovního ruchu, potenciál antropogenní sféry) 4. Selektivní faktory a předpoklady cestovního ruchu (socio - ekonomické zdroje a předpoklady cestovního ruchu) 5. Realizační faktory a předpoklady cestovního ruchu (komunikační předpoklady, materiálně-technická základna cestovního ruchu) 6. Prostorová organizace cestovního ruchu a rekreace (územní organizace krátkodobé rekreace, prostorový model cestovního ruchu, regionalizace a rajonizace cestovního ruchu, typizace a typologizace středisek cestovního ruchu) 7. Kartografické přístupy a metody v cestovním ruchu 8. Rekreační krajina a vlivy působící na její využívání (typologie rekreační krajiny, vliv hospodářské činnosti člověka na rekreační krajinu, vliv cestovního ruchu na rekreační krajinu) 9. Vlivy cestovního ruchu na geografické prostředí (vlivy cestovního ruchu na složky přírodního prostředí, vlivy cestovního ruchu na socio-kulturní prostředí) 10. Mezinárodní cestovní ruch (význam mezinárodního cestovního ruchu, geografické rozložení) 11. – 13. Regionální geografie cestovního ruchu Evropy
Literature
  • 1. VYSTOUPIL J., ŠAUER, M.: Geografie cestovního ruchu. Brno : MU - ESF, 2006. 192 s. Distanční studijní opora.
Assessment methods (in Czech)
Písemná zkouška, vyžadován POT
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Studenti přecházející do 2. ročníku jsou povinni si ve školním roce 2007/08 tento předmět rovněž zapsat.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2008/KRGCR