KRREII Regional Economics II

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Department of Regional Economics and Administration - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Klára Viturková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 63 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/63, only registered: 0/63, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/63
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Po obsahové stránce lze výuku předmětu rozčlenit na dvě základní části: teoretickou a aplikační. V první z nich je podán ucelený přehled teorií regionálního rozvoje. V aplikační oblasti je pozornost soustředěna zejména na problematiku hodnocení kvality podnikatelského prostředí, představující spolu s kvalitou firem základní komponenty regionální konkurenceschopnosti, a dále na vybrané dílčí problémové oblasti (např. interaktivní modely regionální konkurenceschopnosti, mezinárodní spolupráce malých a středních firem). Příslušné poznatky jsou návazně prezentovány z pohledu tvorby koncepčních a strategických dokumentů cílených na podporu regionálního rozvoje a jejich využití v rámci specifických nástrojů podpory regionálního rozvoje (investiční pobídky, regionální marketing).
Syllabus (in Czech)
  • 1 Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje (např. růstové účetnictví nová ekonomická geografie a nová teorie růstu) a jejich průmět v regionální politice. 2 Keynesiánské teorie (např. Hrod-Domarův růstový model, teorie nerovnoměrného rozvoje) a jejich průmět v regionální politice. 3 Strukturalistické a regulační teorie (neomarxistické teorie, kalifornská škola) a jejich průmět v regionální politice. 4 Kriticko-realistické a institucionální teorie (teorie územních děleb práce, teorie učících se regionů) a jejich průmět v regionální politice. 5 Současná regionální politika ve vazbě na teorie regionálního rozvoje (shrnutí). 6 Regionální interdependence a podmíněnost regionálního rozvoje (potenciál ovlivnění a potenciál reakce). 7 Mezinárodní spolupráce malých a středních firem (hlavní typy spolupráce, navázání spolupráce, podpůrná infrastruktura). 8 Hodnocení kvality podnikatelského prostředí (národní a regionální modely hodnocení), výběr hlavních faktorů a podnikatelské preference. 9 Aplikace regionálního modelu hodnocení na příkladě ČR (vývojové změny podnikatelských preferencí). 10 Ekonomická integrace prostoru (tvorba územních rozvojových os a podnikatelských sítí). 11 Investiční pobídky a jejich systémy (příklady vybraných zemí včetně ČR) 12 Regionální marketing, vybrané příklady (typy marketingových strategií, volba marketingového mixu). 13 Tržně orientované strategie regionálního rozvoje, teoretická východiska a praktické souvislosti. Tématický plán cvičení: týden téma 1 Úvodní cvičení – základní informace, zadání seminárních prací. 2-5 Diskuse o možnostech praktického využití jednotlivých teorií regionálního rozvoje s využitím případových studií. 6-7 Aplikace modelu regionální interdependence na příkladě ČR 8-9 Seminář k mezinárodní spolupráci malých a středních firem s využitím poznatků ze seminárních prací. 10-11 Seminář k podnikatelskému prostředí s využitím poznatků ze seminárních prací. 12 Diskuse k systémům investičních pobídek a regionálnímu marketingu s využitím praktických příkladů. 13 Praktické ukázky strategických dokumentů regionálního rozvoje (pokračování); závěrečný test. Kombinované a distanční studium 1. Témata č. 1. – 4. 2. Témata č. 5. – 7. 3. Témata č. 8. – 10. 4. Témata č. 11. – 13.
Literature
  • VITURKA, Milan. Regionální ekonomie II. První. Brno: ESF MU, 2000. 91 pp. ISBN 80-210-2257-4. info
  • BLAŽEK, Jiří and David UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, klasifikace. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2002. 211 s. ISBN 8024603845. info
Assessment methods (in Czech)
Písemná zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 16 hodin.
Information on course enrolment limitations: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
The course is also listed under the following terms Autumn 2006.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2007/KRREII