KVUCII Účetnictví a rozbory II

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Jílková
Rozvrh
Ne 1. 3. 16:20–19:35 P304, So 21. 3. 11:05–15:20 P312
Předpoklady
Předpokladem je znalost finančního účetnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním kurzu získá posluchač poznatky z účetnictví jiných organizací, než ziskových organizací, což mu umožní pochopit: odlišnosti účtových osnov a postupů účtování organizací neziskového sektoru od účtové osnovy a postupů účtování podnikatele, tj. účtování "rozpočtových organizací", tzn. organizačních složek státu a územních samosprávných celků (charakteristika rozpočtové skladby příjmů a výdajů, finanční vztahy), účtování příspěvkových organizací (charakteristika, specifika), účtování obecně prospěšných společností (charakteristika, specifika), účtování dalších neziskových organizací (občanská sdružení, politické strany, nadace, církve atd.). U každé z uvedených typů organizace je do výuky zařazena také oblast rozborů hospodaření a daní. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
 • 1. Úvod, zopakování účetních pojmů;
 • 2. Účtová osnova pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace;
 • 3. Specifika účtování příspěvkových organizací;
 • 4. Rozpočtová skladba;
 • 5. Specifika účtování územních samosprávných celků;
 • 6. Specifika účtování organizačních složek státu;
 • 7. Přezkoumání hospodaření a audit v organizacích VS;
 • 8. Účetní výkazy;
 • 9. Účtová osnova pro nevýdělečné organizace;
Literatura
 • JURAJDOVÁ, Hana. Účetnictví a rozbory II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 196 s. ISBN 9788021045187. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Účetnictví, daně, audit a financování úsc a organizací neziskového sektoru. První. Brno: MU, 2004. 136 s. ISBN 80-210-3583-8. info
Metody hodnocení
Forma zkoušky: písemná a ústní.
Informace učitele
Student musí sledovat aktuální vývoj v řešené problematice, a to na stránkách MF ČR a Svazu účetních.
Students have to follow the current development of the concerned issues on webpages of the Ministry of Finance and Union of Accountants.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/KVUCII