MPV_TMHV Tvorba a metody hodnocení veřejných projektů

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Robert Páleník (přednášející), doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (zástupce)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 7:40–9:15 P104
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_TMHV/01: každý sudý pátek 9:20–11:00 P104, M. Páleníková, J. Soukopová, M. Struk, J. Špalek
MPV_TMHV/02: každý lichý pátek 9:20–11:00 P104, M. Páleníková, J. Soukopová, M. Struk, J. Špalek
MPV_TMHV/03: každý sudý pátek 11:05–12:45 P104, M. Páleníková, J. Soukopová, M. Struk
Předpoklady
! PVMHVP Metody hodnocení veř. projektů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět studenta uvede do hlavních metod a problémových oblastí tvorby a hodnocení veřejných projektů. Na konci tohoto kurzu student bude:

- znát jednotlivé kroky procesu tvorby veřejného projektu a problematické oblasti v rámci předinvestiční, investiční i provozní fáze projektu,

- pojmenovat současné problémy hodnocení veřejných projektů,

- znát jednotlivé metody používané při hodnocení veřejných projektů a veřejných zakázek v ČR i ve světě se zaměřením na jednokriteriální a vícekriterilní kvantitativní metody hodnocení,

- schopen tyto metody aplikovat,

- umět pro hodnocení a výběr projektů zvolit optimální jednokriteriální nebo vícekriteriální metodu hodnocení.
Osnova
 • Obsah kurzu je rozdělen následně:

  1. Teorie hodnocení veřejných financí a veřejných projektů, tvorba veřejných projektů

  2. Jednokriteriální metody, obecné finanční metody hodnocení

  3. Nákladově-výstupové metody (CMA, CEA, CUA)

  4. Cost-benefit analýza, problematika diskontní sazby

  5. Problematika ocenění netržních položek, mimotržní metody oceňování

  6. Případová studie - Cost-benefit analýza reálného projektu - příprava a tvorba

  7. Kontrolní test I.

  8. Úvod do vícekriteriálního hodnocení

  9. Vícekriteriální metody hodnocení VP

  10. Hodnocení veřejných zakázek

  11. Případová studie - hodnocení veřejných proejktů - GAČR, OPI, veřejné zakázky

  12. Výběr veřejných projektů, teorie veřejné volby

  13. Kontrolní test II
Literatura
 • SOUKOPOVÁ, J. a PÁLENÍKOVÁ, M. Hodnocení veřejných projektů a veřejných zakázek, studijní text on-line
 • VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2001. 447 s. ISBN 8086119386. info
 • MALIŠOVÁ, Iva a Ivan MALÝ. Hodnocení veřejných projektů : učební text pro studenty oboru veřejná ekonomika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 88 s. ISBN 8021015918. info
 • BOARDMAN, Anthony E. Cost-benefit analysis : concepts and practice. 3rd ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006. xv, 560. ISBN 0131435833. info
 • OCHRANA, František. Hodnocení veřejných projektů a zakázek. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 195 s. ISBN 8073570335. info
 • MAŇAS, Miroslav a Petr FIALA. Vícekriteriální rozhodování. Edited by Josef Jablonský. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 316 s. ISBN 8070797487. info
 • OCHRANA, František. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 184 s. ISBN 8086119718. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů.

V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata tvorby a hodnocení veřejných projektů a jednokriteriální a vícekriteriální metody hodnocení a hodnocení veřejných zakázek. Ty jsou dále diskutovány a praktikovány na seminářích.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Pro přistoupení k ústní zkoušce je student povinen získat alespoň 60 % bodů z průběžného hodnocení ze seminářů.

Student získává v průběhu semestru body za dva písemné testy (30+30 bodů) a za zpracování a prezentaci seminární práce (40 bodů). Vyučující má právo udělit "bonusové" body za aktivitu v seminářích.

Nezískání požadovaného minima bodů je považováno za absenci průběžné přípravy studenta a nezakládá právo na opakování "nepovedených" testů nebo seminární práce. V tomto případě je student hodnocen F.
Informace učitele
Stupnice hodnocení A <93, 100> B <85, 93) C <77, 85) D <69, 77) E <60, 69)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVMHVP.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2012/MPV_TMHV