PJII2Rb Foreign Language II/2 - Russian

Faculty of Economics and Administration
Spring 2008
Extent and Intensity
0/4/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Helena Hušková (lecturer)
doc. Halyna Myronova, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Halyna Myronova, CSc.
Language Centre, Faculty of Economics and Administration Division - Language Centre
Contact Person: Mgr. Lenka Skoupá
Timetable of Seminar Groups
PJII2Rb/1: Mon 8:30–10:05 S313, Mon 10:15–11:50 S313, H. Myronova
Prerequisites
The prerequisite for successful involvement in the course is mastering the language skills which form the contents of the previous courses Language II/A, Language II/B and Language II/1. Students can test their knowledge by completing a self-evaluation on-line test.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Language II/2 extends the subject matter of Language II/1 and its aim is to reinforce and improve all the skills developed in the previous course. In this course students will learn how to present specialized topics and to follow specialized discussions, they will acquire the ability to negotiate in every-day business situations and they will be able to process advanced forms of professional literature. After successfully completing the course, the specialized language will be an open system which the students can adapt to their professional needs. The course is completed by a written and oral exam which fully covers the contents of all four terms of the language training programme, including the preparatory courses Language II/A and Language II/B.
Syllabus
 • 1. Organizace výuky, studijní literatura, podmínky pro složení zkoušky. Opakování probraného materiálu Ekonomičeskij rost i okružajuščaja sreda 2. Ob istoriji predprinimatelstva v Rossiji výrazná četba, ruská reprodukce. Gramatika: překlad mnohovýznamového delo, procvičení významu frekvent. příslovcí. 3. Aktualnyje problemy rossijsko-češskich ekonom. otnošenij porozumění, diskuse k tématu. Gramatika: ruské zkratky a zkratková slova. Produktivní tvoření slov. 4. Dengi i infljacija procvičení argumentace. Přidělení témat seminárních překladů. Gramatika: ruské ekvivalenty českého nemuset, slovesa s předponou obez-, obes-. 5. Burza. Obchod se surovinami. Gramatika: Přechodníky, jejich funkce ve větě a způsoby překladu do češtiny. 6. Etika i moral predprinimatelstva rozšíření slovní zásoby o frekventovaná ruská přísloví a pořekadla. Gramatika: ekvivalenty českého slovesa stát, vybraná protikladná slov. spojení v ruštině. 7. Výstava zboží. Účast na výstavách a veletrzích. Projednávání podmínek účasti. Gramatika: Slovesa predstavljat a predostavljat. Derivace příd. jmen. 8. Celnice. Celní odbavování. Celní doklady (celní prohlášení, přepravní doklady). Gramatika: produktivní pojmenování pomocí spojovníku, správné užití výrazů libovolnosti v ruštině, zásady správné ruské intonace. 9. Zahájení obchodní transakce. Dotazy, poptávka po zboží. Odpověd na poptávku. Gramatika: opakování tvoření příd. jmen slovesných. 10. Nabídka zboží. Jednání o nabídkách se zvláštním důrazem na kvalitu nabízeného zboží. Psaní nabídek. Jednání o kvalitě zboží. Gramatika: Užití příd. jmen slovesných v odborném stylu aj. 11. Jednání o formách a podmínkách smlouvy. Jednání o cenách. Jednání. o podmínkách dodání. Gramatika: vazby typu Trudno, Važno. 12. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o platebních podmínkách. Gramatika: slovní spojení s čislovkami. 13. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o balení a značení. Gramatika: Spojky čtoby; dlja togo, čtoby; vmesto togo, čtoby 14. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o zárukách. Jednání o inspekci, testování a rozboru. Přejímka zboží. Gramatika: Vyrazy svyše, ne meneje, na, v, okolo. 15. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o přepravě a pojištění. Gramatika: Užití slov objazatelnyj a objazannyj; vovremja - vo vremja. Transformace příčesti v jmenný tvar: zainteresovannaja stororna - storona zainteresovana. 16. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o stížnostech a arbitráži. Gramatika: Vazba s předložkou po + 6. p. podst. jm. pro určení času. Vazba s předložkou posle + 2. p. podst. jm. pro určení času. 17. Prodej zboží prostřednictvím obchodních zástupců. Gramatika: Užití slov reklamnyj - reklamacionnyj. Vazba s předložkou na osnove / s momenta /iz-za/s točki zrenija + 2. p. podst. jména 18. Jednání o společném podniku. Gramatika: Tvoření složeného příslovce z kořene jedin + spojovací hláska o (jedinoglasno, edinolično aj). Vazba s předložkou blagodarja + 3. p. podst. jm. 19. Úřední listiny. Delovaja korrespondencija (obchodní korespondence: úřední dopisy, obchodní dopisy, kontrakt, smlouva). Pozdravitelnoje pismo, predloženije, izveščenije, podtverždenije styl ruské ekonomické korespondence charakteristické rysy. Frekventované výrazy - Slovar rynočnoj ekonomiki V. Gramatika: Souvětí (různé klasifikace). 20. řední listiny: Frekventované výrazy: soprovoditelnoje pismo, pismo, zapros, otvet, prosba, blagodarnost procvičení modelových dopisů. Slovar rynočnoj ekonomiki VI. Gramatika: Slovosled a aktuální členění. 21. Delovyje razgovory pro telefonu modelové dialogy. Slovar rynočnoj ekonomiki VII. Gramatika: Vazba s předložkou dlja + 2. p. podst. jm. (upoutání pozornosti). Konverzační obraty: Nam neobchodimo ... a predstavljat soboj ... 22. Delovyje peregovory procedurnyje frazy souhrnné opakování a rozšíření slovní zásoby chod peregovorov, procedurnyje procedury. Slovar rynočnoj ekonomiki VIII. Gramatika: Věty neúplné v ruštině a češtině. Užití slovních spojení: Vy vprave, Vy imejete pravo, za sčot prodavca. Tvoření podst. jmen s předponou pere- (pereraschod, pereocenka, pereprodaža aj). 23. Reklama dvigatel torgovli četba s porozuměním, diskuse k tématu. Sdělovací prostředky a reklama. Noviny, časopisy, rozhlas, televize. Internet a informace. Gramatika: užití protiklad. příd. jmen a příslovcí v ruštině, překlad. varianty podst. jména kačestvo, problematika cizích slov v ruštině. 24. Meždunarodnyj turizm kak nevidimyj eksport výrazná četba a ruská reprodukce, procvičování tvoření otázek. Gramatika: Rozkazovací a podmiňovací způsob. Funkce daných tvarů ve větě. Užití ruského subst. put, adjektiva se záporkou ne-, vybrané nepůvodní předložky. 25. Rusko na mapě. Zeměpisná terminologie. Hranice. Řeky. Jezera. Moře. Klima. Přírodní zdroje. Obyvatelstvo. Státní zřízení a symboly současného Ruska. Tradice a zvyky v Rusku (lidové i současné). Pohostinnost. Gramatika: Spojky v souvětí souřadném. 26. Rossijskaja federacija fakty i tendenciji . Česko-ruské kontakty v podnikatelské praxi komentář. Gramatika: Spojky v souvětí podřadném.//////////////////////// Tématak k ústní části zkoušky: 1. Obchodní jednání (seznámení, navázání kontaktu, telefonické dohodnutí schůzky…) Telefonování. 2. Pracoviště, povolání, obor, zaměstnání. Pracovní vztahy. 3. Průmyslové objekty, vedení podniku. Zařízení. Výroba a řídící činnost 4. Vzdělání. Učební zařízení, instituce, školy. Vyučovací proces. 5. Dovolena. Cestování. Exkurze. Hotel 6. Město, městské objekty. Druhy dopravy, dopravní prostředky. Městská doprava 7. Obchod, obchodní střediska, podniky služeb, poskytování služeb.Prodej, koupě. Zboží. 8. Sport, druhy sportu, oblíbený druh sportu 9. Druhy umění (hudba, zpěv, balet, architektura...). Televize, rozhlas, tisk. Výstavy, divadlo. 10. Stravování, restaurace (pozvání na oběd či jiné občerstvení) 11. Zdravotnictví, zdravotnická zařízení. U lékaře. V lékárně. Pojištění osoby 12. Výstava, účast na výstavách a veletrzích, projednávání podmínek účasti. Prezentace nového produktu, strategie projektu 13. Finanční operace. Burza. 14. Obchodní transakce (dotazy, poptávky po zboží, odpověď, nabízení zboží). 15. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (jednání o cenách, podmínkách dodání, platebních podmínkách, balení a značení, pojištění). 16. Jednání o stížnostech a o arbitráži. Reklamační jednání. 17. Kontrakt, smlouva o koupi/prodeji. 18. Obchodní korespondence. Úřední dopisy
Literature
 • MYRONOVA, Halyna and Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 136 s. ISBN 8021032588. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ and Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • DYNDA, Antonín and Eva DYNDOVÁ. Česko-ruská obchodní korespondence. Translated by Tamara Gorroňová. 1. vyd. Praha: Pragoeduca, 1998. xxv, 524 s. ISBN 80-85856-64-6. info
 • ANFILOV, Mark and Milan BALCAR. Ruština pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. 118 s. ISBN 8070796219. info
 • ANFILOV, Mark and Marie HORVÁTOVÁ. Ruština pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 95 s. ISBN 8070798599. info
 • ANFILOV, Mark and Marie HORVÁTOVÁ. Ruština pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 91 s. ISBN 8070792116. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie and Mark ANFILOV. Ruská konverzace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995. 150 s. ISBN 80-7079-497-6. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie and Mark ANFILOV. Ruská konverzace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995. 150 s. ISBN 80-7079-497-6. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie and Mark ANFILOV. Ruská konverzace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995. 150 s. ISBN 80-7079-497-6. info
 • ŽUKOVSKAJA, Je. Je., E. N. LEONOVA and Je. I. MOTINA. Kurs dlja biznesmenov :kontrakty, vstreči, peregovory': [posobije dlja izučajuščich russkij jazyk kak inostrannyj]. Moskva: PAIMS, 1993. 174 s. ISBN 5-87664-015-8. info
 • ARUŤUNOV, Artěm Rubenovič, Olga PAROLKOVÁ and Vladinír Sergejevič LIZUNOV. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: Russkij jazyk, 1988. 335 s. ISBN 5-200-00282-6. info
Assessment methods (in Czech)
seminární forma výuky, požadavky k zápočtu 80% účast na seminářích 60% úspěch u zápočtového testu
Language of instruction
Russian
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: pokročilá uroven znalosti ruštiny
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2007.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2008/PJII2Rb