PJI1N Jazyk I/1 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJI1N/01: Út 10:15–11:50 S306, Čt 10:15–11:50 S306, H. Hušková
PJI1N/02: Út 12:00–13:35 S306, Čt 12:00–13:35 S306, H. Hušková
PJI1N/03: Út 12:00–13:35 S305, Čt 12:00–13:35 S305, Z. Kuchařová Kalná
Předpoklady
Znalost obecného jazyka na maturitní úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyk I (JIZ) Jako Jazyk I si student zvolí ten jazyk, ve kterém dosáhl pokročilosti na maturitní úrovni (student si může vybrat angličtinu, němčinu nebo francouzštinu). V první etapě čtyřsemestrového kurzu budou studenti uvedeni do odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby (asi o 500 lexikálních jednotek) , aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk a aplikaci zásad cizojazyčné obchodní korespondence, to vše při respektování specifických rysů různých jazyků. Celé čtyřsemestrové studium prolíná seznamování se s reáliemi zemí, v nichž se příslušným jazykem hovoří. Požadavky k zápočtu: 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění úkolů zadaných v semináři), nejméně 60% úspěšnost při závěrečném testu a seminární překlad z němčiny do češtiny v rozsahu 1 normostrana, termín odevzdání této seminární práce - nejpozději do 30.listopadu.
Osnova
  • I. Němčina pro komerční praxi:D. Kettnerová,L. Tesařová Lektion 1 : Abwicklung eines vereinbarten Geschäfts Wortschatz: Die Lieferung Lektion 2 : Liefertermine Wortschatz : Die Frist, der Termin Lektion 3 : Ein Kompensationsgeschäft Wortschatz : Das Geschäft Lektion 4 : Preis- und Absatzsituation auf dem Markt Wortschatz : Der Markt Audiokassette mit Texten und Übungen II. Firma I: Grabmüller, Březina, Vápeník Kapitel 1: Standort Tschechische Republik A Präsentation der Firma B-1 Standortfaktoren B-2 Markteintrittsstrategien C Wörterliste D Test Kapitel 2: Bewerbung bei Gienger A-1 Stellenangebote A-2 Bewerbungsschreiben A-3 Lebenslauf A-4 Bewerbungsgespräch B Anforderungsprofile C Wörterliste D Test Kapitel 3: Firmengründung, -strategie, -planung A Gesellschaftsvertrag B-1 Rechtsformen der Unternehmen Audiokassette
Literatura
  • EISMANN, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch. 1. Aufl. Berlin: Langenscheidt, 2000. 184 s. ISBN 3468904711. info
  • GRABMÜLLER, Marek, Jaroslav BŘEZINA a Jan VÁPENÍK. Firma :němčina pro podnikový management. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1997. 159 s. ISBN 80-85427-97-4. info
  • KETTNEROVÁ, Drahomíra a Lea TESAŘOVÁ. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Praha: Economia, 1991. 255 s. ISBN 80-85378-05-1. info
Metody hodnocení
Seminární forma výuky, požadavky k zápočtu: 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění úkolů zadaných v semináři), 60% úspěšnost při zápočtovém testu, vypracování seminárního překladu z němčiny do češtiny v rozsahu 1 normostrana, termín odevzdání seminární práce - nejpozději do 30.listopadu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.