BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development in the Czech Republic

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Richard Hubl, Ph.D. (přednášející)
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ondřej Petr, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 11:05–12:45 P304
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The subject provides the students with the information about a wide context of the transformation period in post-communist countries. The questions of social, demographic, geographical, territorial and economic development are explained on the example of the Czech Republic. The students gain the knowledge necessary to understand the transformation process and its influence on the territorial (regional) development.

The goal of this course is to introduce socio-economic changes in post-communist countries to students.
At the end of the course students should be able to:
- identify the causes of regional disparities
- explain the essential obvious impacts of the transformation on a region's economy
- demonstrate the effects of the application of regional policy tools
- interpret the role of individual parts (segments) of economy in the regional development
- estimate the possible further development of CR regions
Osnova
 • Introduction to regional development, fundamental terms, CZ-NUTS classification of Czech regions.
 • Regional policy in the process of transformation, reasons for regional differentiation, development of the regions, Czech regional policy (tools, institutions, policies).
 • Programmes implementation I - Strategy of the Regional Development in the Czech Republic, Czech X European regional policy, implementation of the Structural funds.
 • Programmes implementation II - institutions building, political support, cross border cooperation.
 • Regional Development Agency - goals of the RDA, ČARA / EURADA, activities of the Regional Development Agency of Southern Moravia.
 • Territorial public administration, instruments of financial management at the local and regional level - budgets of municipalities and regions, budgetary outlooks.
 • Foreign Direct Investment - investment opportunities in the Czech Republic, inflow of FDI, investment incentives, influence of the FDI on the regional development.
 • The business environment in the Czech Republic, strengths and weaknesses of the Czech business environment.
 • Support of small and medium-sized enterprises, what the SMEs are, how they are supported (forms of support and programmes) and which institutions support them in the CR.
 • Labour market and employment policy, unemployment in Czech regions and its development, efficiency of labour market policy.
 • Tourism, brief history of tourism and basic tourism characteristics, external and internal impacts of tourism.
 • Tourism Management (government involvement, tourism administration structure (national, regional level), public-private cooperation etc.) and Tourism Marketing.
 • Czech regions in international comparison, its present and future, indicators of measuring and evaluation of regional standards.
Literatura
 • HAMPL, Martin. Geography of societal transformation in the Czech republick. Prague: Charles University, department of social geography and regional development, 1999. 242 s. ISBN 80-902154-9-1. info
 • The transfer of power :decentralization in Central and Eastern Europe. Edited by Jonathan D. Kimball. Budapest: Local Government and Public Services Reform Initiative, 1999. x, 149 s. ISBN 963-03-5083-1. info
 • MATOUŠKOVÁ, Zdena. Regionální a municipální ekonomika. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2000. 156 s. ISBN 8024500612. info
Výukové metody
Lessons take form of lectures predominantly.
Metody hodnocení
The written exam consists of open questions, there are usually 6 of them; it is possible to obtain max. 5 points for each; to pass the student needs 18 points (60 %).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PRDOTR.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.