JI1N Jazyk I/1 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2001
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Denisa Gritzová (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Lenka Kavalcová (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Jarmila Šafránková (přednášející)
Stanislav Štýs (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyk I (JIZ) Jazyk I je ten, ze kterého student skládal přijímací zkoušku. V první etapě čtyřsemestrového kurzu budou studenti uvedeni do odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby (asi o 500 lexikálních jednotek) , aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk a aplikaci zásad cizojazyčné obchodní korespondence, to vše při respektování specifických rysů různých jazyků. Celé čtyřsemestrové studium prolíná seznamování se s reáliemi zemí, v nichž se příslušným jazykem hovoří. Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, nejméně 60% úspěšnost při závěrečném testu a seminární překlad.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2001/JI1N