PJII1N Jazyk II/1 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Denisa Gritzová (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Lenka Kavalcová (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Jarmila Šafránková (přednášející)
Stanislav Štýs (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyk II (JIIZK) V rámci kurzu si studenti mohou zvolit angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. Pro tento 4-semestrální kurz se předpokládá mírně pokročilá znalost obecného jazyka (základní slovní zásoba v rozsahu asi 1200 slov, nejběžnější gramatické struktury, orientace na hlavní myšlenky při poslechu a při porozumění písemnému textu. Cílem je aktivace předchozích znalostí a rozšíření slovní zásoby i gramatiky tak, aby se postupně budoval slovní základ zvládnutí jazyka v nejběžnějších komunikačních situacích a základy profesní komunikace. Po 4 semestrech by měl být pro studenty zprostředkován jazyk jako otevřený systém, který bude student schopen dále rozvíjet podle svého profesního zaměření. Bude se klást důraz na čtení a poslech s porozuměním, výcvik v mluveném projevu (běžné situace, základy profesní konverzace, základy prezentací a telefonování), a v menší míře na výcvik v písemném projevu (záznam, jednoduchá korespondence). Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, nejméně 60% úspěšnost při závěrečném testu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004.