PJII1N Jazyk II/1 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Denisa Gritzová (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Lenka Kavalcová (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Jarmila Šafránková (přednášející)
Stanislav Štýs (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyk II-a (JIIZK) Pokračuje se s probíráním témat navazujících na předchozí semestr a se současným systematickým rozšiřováním obecné i odborné slovní zásoby a gramatiky. Opět se uplatňuje výuka pomocí procvičování na modelových situacích. Z dovedností se bude klást důraz na čtení s porozuměním a porozumění klíčovým myšlenkám slyšeného a zapisování vzkazů. Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, nejméně 60% úspěšnost při závěrečném testu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004.