PJI4N Jazyk I/4 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2003
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Denisa Gritzová (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Lenka Kavalcová (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Jarmila Šafránková (přednášející)
Stanislav Štýs (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJI4N/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PJI4N/02: St 8:30–10:05 S306
PJI4N/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PJI4N/04: St 10:15–11:50 S306
PJI4N/05: St 8:30–10:05 S314
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyk I (JIZ) Jazyk I je ten, ze kterého student skládal přijímací zkoušku. V první etapě čtyřsemestrového kurzu budou studenti uvedeni do odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby (asi o 500 lexikálních jednotek) , aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk a aplikaci zásad cizojazyčné obchodní korespondence, to vše při respektování specifických rysů různých jazyků. Celé čtyřsemestrové studium prolíná seznamování se s reáliemi zemí, v nichž se příslušným jazykem hovoří. Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, nejméně 60% úspěšnost při závěrečném testu a seminární překlad.
Osnova
  • I. Němčina pro komerční praxi:D. Kettnerová, L. Tesařová Handelskorrespondenz, S. 115-179 1. Die äußere Form eines Geschäftsbriefes 2. Anfrage 3. Kaufvertrag 4. Angebot 5. Bestellung, Ablehnung des Angebots, Widerruf der Bestellung 6. Auftragsbestätigung, Begleitdokumente 7. Ausführung des Auftrages 8. Reklamation, Mahnung II. Wirtschaftskommunikation Deutsch: V. Eismann, Langenscheidt Lektion 10 : Auftragsabwicklung Lektion 13 : Vertriebswege und Vertriebspartner Audiokassette, Videokassette
Literatura
  • EISMANN, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch. 1. Aufl. Berlin: Langenscheidt, 2000. 184 s. ISBN 3468904711. info
  • KETTNEROVÁ, Drahomíra a Lea TESAŘOVÁ. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Praha: Economia, 1991. 255 s. ISBN 80-85378-05-1. info
Metody hodnocení
Seminární forma výuky, 80%účast na seminářích, seminární práce: složka obchodní korespondence. Forma zkoušky: písemná a ústní
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.