PEMAC2 Cvičení z makroekonomie II

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. (přednášející)
Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Musil, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lenka Vystavělová (cvičící)
Garance
prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEMAC2/1: Po 11:05–12:45 P403, P. Musil
PEMAC2/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Musil
PEMAC2/11: St 9:20–11:00 S308, P. Musil
PEMAC2/2: Po 11:05–12:45 P312, L. Vystavělová
PEMAC2/3: Po 12:50–14:30 P403, V. Hedija
PEMAC2/4: Po 12:50–14:30 P312, P. Musil
PEMAC2/5: Po 14:35–16:15 P403, L. Vystavělová
PEMAC2/6: Po 14:35–16:15 P312, V. Hedija
PEMAC2/7: Út 11:05–12:45 P312, V. Hedija
PEMAC2/8: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Musil
PEMAC2/9: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Musil
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 275 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/275, pouze zareg.: 0/275, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/275
Cíle předmětu
Cvičení z makroekonomie II (PEMAC2) Hlavním cílem tohoto nadstavbového kurzu /intermediate level/ je v návaznosti na vědomosti získané v makroekonomii I rozšířit tyto o nové teoretické poznatky, ilustrovat pomocí kvantitativních nástrojů a nakonec aplikovat na českou ekonomiku. Neméně významné bude ověřování aplikovatelnosti základních postulátů ekonomické teorie na transformující se českou ekonomiku. Výklad kurzu bude orientován hlavně na - prohloubení analýzy agregované poptávky a nabídky, trh pracovní síly a trh peněz - formy, nástroje a účinnost fiskální a monetární politiky při zajišťování rovnováhy jednotlivých trhů. - makroekonomii otevřené ekonomiky s vyústěním do Mundell-Flemingova modelu Zvládnutí kurzu vytváří předpoklady ke studiu makroekonomie v rámci doktorandských studií ekonomického zaměření. Předmět je ukončen zápočtem.
Literatura
  • DORNBUSCH, Rudiger a Stanley FISCHER. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: SPN, 1994. 602 s. ISBN 8004255566. info
  • MACH, Miloš. Makroekonomie II : Pro inženýrské studium SO. 1. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická [Praha], 1995. 2. sv. info
  • ONDRČKA, Pavel. Teorie monetární a fiskální politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 2148 s. ISBN 8021015101. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.