DXE_HOPO Hospodářská politika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
24/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
Ing. Petr Harasimovič (pomocník), Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 9. 4. 10:00–11:30 168, 12:30–14:00 168, St 16. 4. 10:00–11:30 168, 12:30–14:00 168, St 23. 4. 10:00–11:30 168, 12:30–14:00 168, St 30. 4. 10:00–11:30 168, 12:30–14:00 168, St 7. 5. 10:00–11:30 168, 12:30–14:00 168, St 14. 5. 10:00–11:30 166, 12:30–14:00 166
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, umožnit studentům porozumět ekonomické motivaci jednotlivých aktérů hospodářsko-politického rozhodování a vnímat ekonomické souvislosti (tj. nejen důsledky ale také příčiny) politických rozhodnutí, jejichž ekonomický kontext často není zcela patrný. Pochopení ekonomických zájmů relevantních skupin ekonomických subjektů napomůže lepšímu pochopení vztahu mezi jednotlivými ekonomickými veličinami a jejich vzájemné interakce.
Osnova
 • 1 Úvod do předmětu
 • 2 Úvod do teorie společenské volby (aggregace individuálních preferencí, Arrowův teorém nemožnosti, východiska z ATN)
 • 3 Teorie volební konkurence (Downsův model, volič medián, pravděpodobnostní model, lobbismus)
 • 4 "Agency problem" v politice (politická renta a důsledky obecné nevynutitelnosti volebních slibů)
 • 5 Stranická politika (důsledky rozdílných ideologických preferencí)
 • 6 Obecná redistributivní politika (sociální dávky, penzijní zabezpečení, dávky v nezaměstnanosti)
 • 7 Cílená redistributivní politika (vliv zájmových skupin)
 • 8 Volební systémy (většinový vs. poměrný systém – důsledky pro výši politické renty a výši a kompozici redistributivních politik)
 • 9 Politické systémy (prezidentská vs. parlamentní demokracie – důsledky pro výši politické renty a výši a kompozici redistributivních politik)
 • 10 Dlouhodobé důsledky politické konkurence (politicko-ekonomický cyklus, veřejný dluh)
 • 11 Dlouhodobé důsledky politické konkurence (zdanění kapitálu, ekonomický růst)
 • 12 Diktátorské vs. demokratické režimy
Literatura
  doporučená literatura
 • PERSSON, Torsten a Guido TABELLINI. Political economics : explaining economic policy. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, xix, 533. ISBN 9780262161954. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Písemná zkouška, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout 60% bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: seminární práce
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.