DXE_HOPO Hospodářská politika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
24/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (pomocník)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 29. 2. 14:00–17:30 S301, Po 21. 3. 14:00–17:30 N, Po 25. 4. 14:00–17:30 S301, Po 16. 5. 14:00–17:30 S307
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zaměření se zejména na teorii hospodářské politiky a její aplikaci na praktickou hospodářskou politiku. Stěžejním se jeví její uplatňování v podmínkách České republiky a Evropské unie podle soudobých konceptů. Podstatnou součástí kurzu je politologicko-právní náhled na praktickou hospodářskou politiku (podstata hospodářsko-politického rozhodování v kontextu teorie časové nekonzistence, teorie racionálních očekávání, vládního selhání a vlivu zájmových skupin).
Osnova
 • 1 Úvod do předmětu
 • 2 Základní kategorizace teorie hospodářské politiky
 • 3 Vládní selhání jako argument pro maximalizaci úlohy státu v ekonomice
 • 4 Tržní selhání jako argument pro minimalizaci úlohy státu v ekonomice
 • 5 Role očekávání v hospodářské politice = teoretické vymezení
 • 6 Role očekávání v hospodářské politice = praktická aplikace
 • 7 Teorie časové nekonzistence v hospodářské politice = teoretické vymezení
 • 8 Teorie časové nekonzistence v hospodářské politice = praktická aplikace
 • 9 Podstata hospodářsko politického rozhodování (teoretické i praktické modely). Vliv volebních systémů, státních režimů apod.
 • 10 Zásady, cíle a nástroje hospodářské politiky, vztah mezi cíli, vztah mezi nástroji a cíli (pokročilá modelová analýza)
 • 11 Stabilizační politika (aplikace teorií hospodářského cyklu)
 • 12 Prorůstová hospodářská politika (aplikace teorií růstu)
Literatura
  doporučená literatura
 • ATKINSON, B.; BAKER, P.; MILWARD, B. Economic Policy. Basingstoke: Macmillan, 1996. ISBN 0-333-65047-6.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Igor KOTLÁN. Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: Sokrates, 2012, 293 s. ISBN 9788086572765. info
 • SIEBERT, H. Economic Policy Issues of the New Economy. Berlin: Springer, 2002. ISBN 3-540-43698-7.
 • PERSSON, Torsten a Guido TABELLINI. Political economics : explaining economic policy. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, xix, 533. ISBN 9780262161954. info
 • SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, xiii, 375. ISBN 80-7179-738-3. info
 • WHITELEY, P. Economic Policy. Volume I. and II. Cheltenham: Edward Elgar, 1998. ISBN 1-85898-115-8.
Výukové metody
blokové přednášky, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout 60 % bodů. Poznámka k ukončení předmětu: odevzdání odborného článku.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: odevzdání odborného článku
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka bude probíhat v blocích dle rozvrhu, dále formou konzultací odborných článků. Výuka dne 21.3. proběhne ve studijním boxu č. 1 knihovny ESF.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.