MPR_TEDP Teze diplomové práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Kristína Babíková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jakub Černík (přednášející)
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Simona Hrabalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (přednášející)
Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ondřej Petr, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Šašinka, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Šranková (přednášející)
Ing. Lenka Tomešová (přednášející)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Irena Václavková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jiří Velinský (přednášející)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
Ing. Lucie Winklerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! NOW ( MPR_DIPR Diplomová práce )&&(! MPR_DIPR Diplomová práce ))&&(! STUDIJNI_SKUPINA ( 16J ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Nezapisují si studenti, kteří byli přijati do studia od jarního semestru.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: - formulovat řešený problém a stanovit cíl diplomové práce; - navrhnout metodiku řešení; - definovat znaky odborné práce; - vyhledat a posoudit vhodnost literárních zdrojů; - ve spolupráci s vedoucím diplomové práce vytvořit teze diplomové práce.
Osnova
  • Výuka spočívá v individuálních konzultacích studenta s vedoucím diplomové práce, který stanoví přesný postup při zpracování oficiálního zadání diplomové práce.
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím diplomové práce a za spolupráci na formulaci oficiálního zadání diplomové práce. Nutnou podmínkou pro udělení zápočtu je oficiální zadání diplomové práce uložené v příslušné aplikaci IS MU.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět Teze diplomové práce si nezapisují studenti, kteří mají téma diplomové práce zadáno před lednem 2014.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.