BPF_FIGR Finanční gramotnost

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Bohuslava Ellis Doláková (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPF_FIGR/01: Čt 12:50–14:30 P106, B. Buchtová, B. Ellis Doláková, M. Svoboda
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání předmětu je absolvování vstupního testu, formou odpovědníku, který umožní ověřit znalosti studenta před zahájením výuky.
Kurz je otevřen pro všechny studenty Masarykovy univerzity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou finanční gramotnosti. Věcně je zaměřen na seznámení s jednotlivými složkami finanční gramotnosti (gramotností peněžní, cenovou a rozpočtovou). Po skončení předmětu se mohou studenti aktivně zapojit do činnosti organizací, které řeší otázku finanční gramotnosti. Účast studentů při průzkumech finanční gramotnosti jim lépe pomůže pochopit co vše je zapotřebí v oblasti finanční gramotnosti zlepšit.
-Předmět je určen studentům všech fakult MU, které zajímá, jak nakládat se svými penězi, jak se orientovat v nabídce finančních produktů a jak dosahovat svých finančních cílů.
-Cílem předmětu je seznámit studenty s informacemi, které jim umožní vytvořit individuální finanční plán a získají znalosti využitelné pro poskytování poradenské podpory mezi nízko-příjmovým obyvatelstvem a zvyšovat tak finanční gramotnost dospělých v ČR.
-Studenti získají znalosti formou modelových příkladů reálné funkce jednotlivých produktů a posouzení vhodnosti pro vybraný typ cílové skupiny.
-Studenti se sami budou na výuce podílet, budou vyhledávat jednotlivé produkty, porovnávat jejich výhodnost a parametry přizpůsobovat na míru jejich potřebám.
-V neposlední řadě tedy absolventi budou schopni lépe plánovat finanční hospodaření své a svého okolí a být jim nápomocni při řešení problémů spojených s potřebou finanční gramotnosti a zapojit se do pomoci sociálně slabým spoluobčanům.
Osnova
 • 1. Úvod, seznámení posluchačů s cílem předmětu, základní definice finanční gramotnosti.
 • 2. Peněžní gramotnost.
 • 3. Cenová gramotnost.
 • 4. Rozpočtová gramotnost.
 • 5. Numerická gramotnost.
 • 6. Informační gramotnost.
 • 7. Právní gramotnost.
 • 8. Ochrana spotřebitele.
 • 9. Životní situace a jejich řešení.
 • 10. Investování a základní pravidla investování.
 • 11. Orgány Evropské unie a České republiky.
 • Diskuze.
 • 12. Vyhodnocení průzkumu finanční gramotnosti.
 • Diskuze.
 • 13. Závěrečné hodnocení a diskuze.
Literatura
  doporučená literatura
 • BRABEC, Jiří. Finanční gramotnost : srozumitelně a bez překážek. Edited by Jan Šimek. 2. vyd. Plzeň: ABC Finančního vzdělávání, 2012. 90 s. ISBN 9788090505704. info
 • KOCIÁNOVÁ, Helena. Finanční gramotnost v kostce, aneb, Co vás neměl kdo naučit. Olomouc: Anag, 2012. 151 s. ISBN 9788072637676. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a Luboš SMRČKA. Finanční vzdělávání pro střední školy : se sbírkou řešených příkladů na CD. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. xix, 312. ISBN 9788074000089. info
 • NOVESKÝ, Ivan. Slabikář finanční gramotnosti : učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. 1. vyd. Praha: Cofet, 2009. 448 s. ISBN 9788025442074. info
Výukové metody
Aktivní účast na seminářích, aktivní spolupráce při šíření finanční gramotnosti.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem.
Předpokladem pro udělení zápočtu je: 1) absolvování testů finanční gramotnosti formou odpovědníku, 2) aktivní účast na seminářích (80% prezence), 3) zpracování seminární práce a spolupráce při šíření finanční gramotnosti.
Testy finanční gramotnosti jsou dva:
1. Vstupní test finanční gramotnosti na úvod předmětu – nejpozději do konce prvního výukového týdne.
2. Závěrečný test ověření finanční gramotnosti po 11. Semináři – nejpozději do termínu 12. Semináře.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2014/BPF_FIGR/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.