DXE_HOPO Hospodářská politika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
24/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 27. 3. 14:00–16:00 P302b, Út 9. 4. 14:00–16:00 S313, St 10. 4. 10:00–12:00 S313
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zaměření se zejména na teorii hospodářské politiky a její aplikaci na praktickou hospodářskou politiku. Stěžejním se jeví její uplatňování v podmínkách České republiky a Evropské unie podle soudobých konceptů. Podstatnou součástí kurzu je politologicko-právní náhled na praktickou hospodářskou politiku (podstata hospodářsko-politického rozhodování v kontextu teorie časové nekonzistence, teorie racionálních očekávání, vládního selhání a vlivu zájmových skupin).
Osnova
 • 1 Úvod do předmětu
 • 2 Základní kategorizace teorie hospodářské politiky
 • 3 Vládní selhání jako argument pro maximalizaci úlohy státu v ekonomice
 • 4 Tržní selhání jako argument pro minimalizaci úlohy státu v ekonomice
 • 5 Role očekávání v hospodářské politice = teoretické vymezení
 • 6 Role očekávání v hospodářské politice = praktická aplikace
 • 7 Teorie časové nekonzistence v hospodářské politice = teoretické vymezení
 • 8 Teorie časové nekonzistence v hospodářské politice = praktická aplikace
 • 9 Podstata hospodářsko politického rozhodování (teoretické i praktické modely). Vliv volebních systémů, státních režimů apod.
 • 10 Zásady, cíle a nástroje hospodářské politiky, vztah mezi cíli, vztah mezi nástroji a cíli (pokročilá modelová analýza)
 • 11 Stabilizační politika (aplikace teorií hospodářského cyklu)
 • 12 Prorůstová hospodářská politika (aplikace teorií růstu)
Literatura
  doporučená literatura
 • ATKINSON, B.; BAKER, P.; MILWARD, B. Economic Policy. Basingstoke: Macmillan, 1996. ISBN 0-333-65047-6.
 • KLIKOVÁ, Christiana a Igor KOTLÁN. Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: Sokrates, 2012. 293 s. ISBN 9788086572765. info
 • SIEBERT, H. Economic Policy Issues of the New Economy. Berlin: Springer, 2002. ISBN 3-540-43698-7.
 • PERSSON, Torsten a Guido TABELLINI. Political economics : explaining economic policy. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xix, 533. ISBN 9780262161954. info
 • SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003. xiii, 375. ISBN 80-7179-738-3. info
 • WHITELEY, P. Economic Policy. Volume I. and II. Cheltenham: Edward Elgar, 1998. ISBN 1-85898-115-8.
Výukové metody
blokové přednášky, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout 60 % bodů. Poznámka k ukončení předmětu: odevzdání odborného článku.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: odevzdání odborného článku
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka bude probíhat v blocích dle rozvrhu, dále formou konzultací přípravy odborných článků. Výuka dne 24.4. proběhne ve studijním boxu č. 2 knihovny ESF.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.