MPJ_JIIBR Jazyk II/B - Ruština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JIIBR/01: St 10:00–11:50 S306, M. Ševečková
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností, které byly procvičovány v předmětu JII/AR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předmět nebude v daném semestru vypsán, pokud se nezapíše min. 8 studentů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/B je navazující přípravný kurz, ve kterém se pokračuje ve studiu obecného jazyka, ale zároveň se začíná budovat systém odborného jazyka v oblasti gramatické, lexikální i stylistické.
Výstupy z učení
Jsou procvičovány všechny jazykové dovednosti tak, aby se student dorozuměl v běžných situacích každodenního života a zároveň zvládal jednodušší formy profesní komunikace.
Cílová úroveň - B1.
Osnova
 • 1. Úspěch. Aktivní a pasivní konstrukce. Podmínky spolupráce.
 • 2. Cestování. Aktivní a pasivní konstrukce II. Plánování volného času.
 • 3. Setkání s obchodním partnerem. Podmínka.
 • 4. Dynamika prodeje. Číslovky. Popis grafu. Výkaz.
 • 5. Investice. Vyjádření míry. Dopis - upomínka.
 • 6. Nový byznys. Pozvánka.
Literatura
  povinná literatura
 • Kotane, Lyudmyla. Russian for business - B1. Sankt-Peterburg, Zlatoust, 2014
  doporučená literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • MYRONOVA, Halyna a Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 136 s. Díl 1. ISBN 80-210-3258-8. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
Výukové metody
Vypracování domácích úkolů, aktivní účast během výuky.
Metody hodnocení
Seminární forma výuky. Tento kurz je komerční, cena 1.000,- Kč/semestr
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJIIBR. Student si může zapsat v CDCV v kurzech celoživotního vzdělávání,pokud bude cítit potřebu si doplnit v jazyku II středoškolské vzdělání.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPJ_JIIBR