MPM_SMLF Simulating of Financial models

Faculty of Economics and Administration
Spring 2020
Extent and Intensity
2/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jan Böhm (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Department of Applied Mathematics and Computer Science - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Lenka Hráčková
Supplier department: Department of Applied Mathematics and Computer Science - Faculty of Economics and Administration
Timetable
Thu 12:00–13:50 VT202
 • Timetable of Seminar Groups:
MPM_SMLF/01: Thu 14:00–15:50 VT202, J. Böhm
Prerequisites
basic knowledge of any programming language (R, Python etc.)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 24 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 5/24, only registered: 0/24, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/24
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Spousta komplikovaných jevů (systémů, procesů) se řídí poměrně jednoduchými pravidly. Cílem tohoto předmětu je naučit se tato pravidla formulovat, vytvořit model takovéhoto jevu a tento model dále zkoumat.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- formulovat pravidla, kterými se řídí vybraný děj;
- tato pravidla přeformulovat do modelu;
- implementovat model;
- studovat chování modelu v závislosti na vstupních parametrech;
Syllabus (in Czech)
 • Na přednáškách budou probírány a následně na cvičeních budou implementovány následující modely: Zásobovací řetězec (supply chain).
 • Tragédie obecní pastviny.
 • Volný trh.
 • Simulační přístup - model pojišťovny.
 • Duopol. Dynamika.
 • Modely na mřížce a modelování pomocí agentů.
Literature
  recommended literature
 • PELÁNEK, Radek. Modelování a simulace komplexních systémů. Jak lépe porozumět světu (Modeling and simulation of complex systems). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 236 pp. mimo edice. ISBN 978-80-210-5318-2. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška + cvičení
Assessment methods (in Czech)
10 bodů docházka;
30 bodů domácí příprava;
30 bodů skupinový projekt;
30 bodů ústní zkouška;

-50-59 bodů: E;
-60-69 bodů: D;
-70-79 bodů: C;
-80-89 bodů: B;
-90+ bodů: A;
Alespoň 10 bodů musí být získáno z projektu a současně alespoň 10 bodů z ústní zkoušky.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2020/MPM_SMLF