MPV_STNS Současné teorie a koncepty ve výzkumu občanské společnosti

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozšíření a prohloubení analytických schopností studujících ve vztahu ke studiu občanské společnosti a jejích aktérů a událostí.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studující seznámeni se základním koncepty pro empirickou analýzu a se způsoby jejich aplikace tak, aby mohli sami organizovat svůj vlastní empirický výzkum v této oblasti.
Osnova
  • 1. Definice a operacionalizace konceptu 2. Teorie vzniku a fungování 3. Individuální participace I.: vzorce a vysvětlení 4. Individuální participace II.: nové trendy a formy 5. Kolektivní jednání I.: Sociální hnutí 6. Kolektivní jednání II.: Dynamika a struktura 7. Sociální kapitál 8. Občanská společnost a demokratizace 9. Občanská společnost a demokracie 10. Občanská společnost v post-socialismu 11. Občanská společnost mimo národní stát 12. Občanská společnost a sítě
Literatura
  • BENNETT, W. Lance a Alexandra SEGERBERG. The logic of connective action : digital media and the personalization of contentious politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xiii, 240. ISBN 9781107642720. info
  • TILLY, Charles a Sidney G. TARROW. Contentious politics. Boulder, Colo.: Paradigm Publishers, 2007. xiii, 245. ISBN 9781594512469. info
  • DELLA PORTA, Donatella a Mario DIANI. Social movements : an introduction. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell, 2006. ix, 345. ISBN 1405102829. info
  • DIANI, Mario a Doug MCADAM. Social movements and networks : relational approaches to collective action. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2003. xix, 348. ISBN 0199251789. info
  • Beyond Tocqueville : civil society and the social capital debate in comparative perspective. Edited by Bob Edwards - Michael W. Foley - Mario Diani. Hanover, NH: University Press of New England, 2001. xi, 340. ISBN 1584651253. info
Výukové metody
přednášky, seminární diskuse
Metody hodnocení
hodnocení seminární práce (50%) a písemného testu (50%)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPV_STNS