XPH_MUS2 Meziuniverzitní studentská soutěž

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. 7 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ing. Jan Žák (cvičící)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ing. Jan Žák
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Tento předmět je určen pouze pro studenty vybrané do týmů v rámci případného běhu Mezinárodní univerzitní studentské soutěze = MUNISS. Výběr probíhá především přes registraci na stránkách projektu (www.muniss.cz) a místo v týmu není nárokové.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Cíle předmětu
Studenti získají praktické dovednosti v oblasti týmové práce, práce v multioborovém prostředí a schopnost efektivně využívat znalosti různých oblastí pro tvorbu ucelených koncepcí. Na projektu se jako partneři podílí i univerzity z Bratislavy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu mít zkušenosti s:
- s týmovou prací;
- orientací a prací v multioborovém týmu;
- s řešením komplexních problémů předkládaných samosprávami participujících statutárních měst.
Osnova
  • Cílem projektu MUNISS je umožnit studentům práci v multioborově tvořených týmech. Většinou slouží podzimní semestr pro výběr členů do týmů, jejich sestavení a počátku týmové práce. Tento předmět pak slouží nejčastěji v jarním semestru k hlavní části týmové práce na tématech zadaných veřejnou sférou (nejčastěji Magistrátem města Brna či zapojenými partnerskými městy). Práce budou odevzdávány v české jazykové verzi s anglickým shrnutím a budou vyhodnoceny porotou. Členové nejlepších týmů obdrží ceny a finanční ohodnocení.
Literatura
    povinná literatura
  • Týmy dostanou potřebné podklady ke svým zpracovávaným tématům během realizace. Podklady ve formě konceptů, analýz a případových studií jsou poskytovány ve spolupráci se zadavatelem tématu (zapojená Statutární města).
Výukové metody
Jde o předmět typu projekt. Pro studenty půjde o prakticky zaměřenou týmovou práci. Výuka bude probíhat blokovou formou, podmínky účasti na ní nebudou vázané na jednotlivé studenty, ale na soutěžní týmy jako celek. Z každého týmu se bude muset zúčastnit určený počet jeho členů, přičemž konkrétní obsazení bude na dohodě mezi studenty v rámci týmu. Některé bloky výuky budou společné pro více týmů, některé budou čistě pro jeden tým. Časy blokové výuky budou přesněji určeny po dohodě s týmy během týmové práce a semestru (se snahou přizpůsobit se možnostem obou stran).
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen týmovým kolokviem, na kterém bude tým obhajovat svou vypracovanou projektovou práci. Podmínkou připuštění ke kolokviu bude odevzdání týmové práce v termínu a v požadovaném obsahu.
Informace učitele
http://www.muniss.cz
Detailnější informace k předmětu jak pro studenty, tak pro ostatní lze nalézt na stránkách soutěže = http://www.muniss.cz Celá soutěž poběží přes vlastní IS na výše uvedených stránkách, kde budou dostupné materiály, odevzdávat práce atd. IS.muni využije projekt jen pro přihlašování studentů a zadání výsledného hodnocení. V pilotním běhu soutěž MUNISS probíhala pod záštitou rektora MU a také pod záštitou primátora města Brna a za podpory Magistrátu města Brna.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí zúčastnit případného vypsaného běhu Meziuniverzitní studentské soutěže.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.