logo Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství
14561020 KPH Ekonomicko-správní fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci