CS

FI:PB150 Computer-Systems Architectures - Course Information

PB150 Computer-Systems Architectures

Faculty of Informatics
Autumn 2005
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Dr. Ing. Otto Fučík (lecturer), doc. Ing. Jan Staudek, CSc. (deputy)
Supervisor
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Timetable
Thu 16:00–17:50 D1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poznání základů digitální logiky, zobrazení dat na úrovni stroje, organizace počítače na strojové úrovni, hierarchie pamětí, I/O, multiprocesorů a dalších alternativních architektur.
Syllabus (in Czech)
  • Digitální logika: Boolova algebra, minimalizace a optimalizace logických výrazů, kombinační a sekvenční logické obvody, moderní návrh číslicových systémů (HDL jazyky, simulace ap.), programovatelné obvody
  • zobrazení dat na úrovni stroje: bit, byte, reprezentace čísel/dat, číselné soustavy, pevná/pohyblivá čárka, základní operace
  • organizace počítače na strojové úrovni: model von Neumann, model Harward, instrukce strojového jazyka, princip činnosti řadič-procesor-paměť, adresovací módy, podprogramy, režimy procesoru, přerušení
  • hierarchie pamětí: cache paměť, virtuální paměť, paměti SRAM, DRAM, SDRAM, DDRAM apod.
  • I/O: sběrnice, interfacing, vnější paměti a periferie, programovaný I/O, I/O a přerušení, DMA, sběrnice (ISA, PCI , AGP), standardy rozhraní (USB, RS232, Ethernet, IrDa, Centronics), přehled periferií, disky, RAID
  • multiprocesory a další alternativní architektury: SIMD, MIMD, MISD, multiprocesory, pipe-lining (zřetězení), superskalární a VLIW architektury procesorů, systolické architektury, grafické a DSP procesory, propojovací sítě, paralelní systémy
  • mikrokontroléry, vestavěné systémy, optimalizovaný návrh s ohledem na příkon, výkonnost, cenu, čas, systém na čipu( moderní trendy návrhu vestavěných systémů)
Literature
  • PATTERSON, D. A. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 2. vyd. UK: Morgan Kaufmann Publisher, Inc., 1995. 760 pp. ISBN 1558603298. info
Assessment methods (in Czech)
přednáška, kolokvium
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fit.vutbr.cz/~fucik/
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2005/PB150