PB138 Modern Markup Languages and Their Applications

Faculty of Informatics
Spring 2007
Extent and Intensity
2/1. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Petr Adámek (lecturer)
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Drášil, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Tomáš Gregar (seminar tutor)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Timetable
Tue 8:00–9:50 D1
 • Timetable of Seminar Groups:
PB138/01: Wed 8:00–8:50 B130, J. Pavlovič
PB138/02: Wed 9:00–9:50 B130, J. Pavlovič
PB138/03: Tue 16:00–16:50 B130, L. Bártek
PB138/04: Tue 18:00–18:50 B130, L. Bártek
PB138/05: Tue 17:00–17:50 B130, T. Gregar
PB138/06: Wed 18:00–18:50 B130, T. Gregar
PB138/07: Thu 11:00–11:50 B130, P. Drášil
PB138/08: Thu 10:00–10:50 B130, P. Drášil
Prerequisites
! P138 Modern markup languages
Basic knowledge of formal languages, as well as some experience in OO programming (preferably in Java) and databases is required. Moreover, basic orientation in a markup language (HTML) and Internet services is needed, too.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 200 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/200, only registered: 0/200, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/200
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is an introduction to modern markup languages (XML). It provides an overview of standards, processing, and technologies related to XML.
Syllabus
 • Modern markup languages, Extensible Markup Language (XML), its syntax. Family of XML standards.
 • Standards for parsing and processing XML data. XML Document Object Model, event-driven processing, binding to concrete programming languages.
 • XML data models. Approaches to XML data modelling, schema languages (DTD, XML Schema, RelaxNG, Schematron). XML validation.
 • Navigation and Querying XML data. XLink, XPointer, XPath standards.
 • XML transformations, XSLT.
 • Query Languages for XML. Storing and processing XML data in relational and OO databases, XML data indexing, native XML databases. XQuery.
 • Metadata for describing XML resources, RDF framework, ontologies. Intro to Semantic Web.
 • XML and Internet technologies.
Literature
 • SEELY, Scott. SOAP :cross platform internet development using XML. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. xiv, 391 s. ISBN 0-13-090763-4. info
 • BURKE, Eric M. Java and XSLT. 1. vyd. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly & Associates, Inc., 2001. ISBN 0-596-00143-6. info
 • CAGLE, Kurt. Professional XML schemas. Birmingham: Wrox Press, 2001. xv, 691 s. ISBN 1-86100-547-4. info
 • PITNER, Tomáš. Transformace XML dat: standardy, nástroje, metodika, optimalizace (XML Data Transformation: Standards, Tools, Methodology, Optimization). In Proceedings of the Annual Database Conference. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2001. p. 285-294. DATAKON. ISBN 80-227-1597-2. info
 • KAY, Michael. XSLT :programmer's reference. 2nd ed. Birmingham: Wrox Press, 2001. xxxiii., 9. ISBN 1-86100-506-7. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou přednášek a samostatné (obvykle týmové) konzultované práce na projektech s možností konzultací na cvičeních, kde jsou kromě toho řešeny úlohy. Hodnocení předmětu sestává z hodnocení úloh, projektu a závěrečného písemného testu. U písemného testu není povoleno použití žádných materiálů kromě psacích potřeb.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2007/PB138