IV109 Modelování a simulace

Fakulta informatiky
jaro 2011
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 12:00–13:50 B410 a každé liché pondělí 14:00–15:50 B311 a každé sudé pondělí 14:00–15:50 B311
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IV109/lichy_tyden: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
IV109/sudy_tyden: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu by studenti měli: rozumět klíčovým pojmům z oblasti komplexních systémů (především pojmu "zpětná vazba"), mít základní představu o tom, k čemu mohou sloužit výpočetní modely; být schopni smysluplný výpočetní model vytvořit; mít přehled o několika různých modelovacích přístupech; znát několik klasických případových studií z oblasti modelování komplexních systémů.
Osnova
 • Úvod, historie, role modelování a simulace ve výzkumu, aplikace. Výpočetní modely.
 • Systémové myšlení, zpětná vazba.
 • Matematické a systémové modelování: základní principy, případová studie "Meze růstu". Příklady a cvičení v nástroji Stella.
 • Modelování pomocí agentů: základní principy, buněčné automaty, kooperace, adaptace. Příklady a cvičení v nástroji NetLogo.
 • Modelování myšlení, učení, evoluce (neuronové sítě, produkční systémy, genetické algoritmy).
 • Modelování sítí: příklady komplexních sítí a jejich vlastností, modely sítí.
 • Metody analýzy modelů.
 • Případové studie z různých oblastí (např. trh, doprava, epidemiologie, biologie).
Literatura
  doporučená literatura
 • WEINBERG, Gerald M. An introduction to general systems thinking. New York: Dorset House Publishing, 2001. xxi, 279 s. ISBN 0-932633-49-8. info
 • RESNICK, Mitchel. Turtles, termites, and traffic jams : explorations in massively parallel microworlds. Cambridge: Bradford Book, 2000. xviii, 163. ISBN 0-262-68093-9. info
 • BARABÁSI, Albert-László. Linked :how everything is connected to everything else and what it means for business, science, and everyday life. New York: Plume Book, 2003. 294 s. ISBN 0-452-28439-2. info
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
40% projekt (modelování a simulace vybraného problému), 40% závečná písemná zkouška, 20% "čtenářský deník"
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~xpelanek/IV109/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.