PV253 Seminář laboratoře DISA

Fakulta informatiky
jaro 2015
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (přednášející)
RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 10:00–11:50 A218
Předpoklady
Důležitý je zájem o spoluúčast na řešení projektů laboratoře. Nezbytná je znalost angličtiny pro studium literatury v originále. Výhodou jsou základní zkušenosti s programováním a realizací programových systémů na zpracování dat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 49 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prezentovat a diskutovat nejnovější poznatky v oblasti současného výzkumného zaměření laboratoře Systémů a aplikací na zpracování dat (Data Intensive Systems and Applications - DISA). Zvláštní zřetel je kladen na inovativní nápady a řešení, které jsou prezentovány řešiteli aktuálních výzkumných projektů. Seminář je zdrojem nových poznatků pro studenty a členy laboratoře a současně tvoří zpětnou vazbu pro přednášející (převážně řešitele projektů). Nedílnou součástí semináře jsou i krátká sdělení studentů řešících bakalářské a diplomové práce v rámci této laboratoře.
Osnova
  • Prezentace budou vybírány na základě aktuálního výzkumného zaměření laboratoře. Mezi hlavní výzkumné oblasti v současné době patří:
  • podobnostní hledání a filtrování v multimediálních datech (především v obrázcích a videích),
  • vyhledávání podobrázků,
  • vyhledávání v rozsáhlých biometrických kolekcích,
  • podobnostní modely dynamických biometrických charakteristik (především lidského pohybu),
  • multimodální interpretace multimediálních dat,
  • nalezitelnost multimediálních dat,
  • škálovatelné metody extrakce a vyhledávání dat, a další.
Výukové metody
Seminář probíhá formou prezentací a diskuzí nad nejnovějšími poznatky v oblasti současného výzkumného zaměření laboratoře. Jednotlivé přednášky jsou prezentovány jak řešiteli výzkumných projektů a členů laboratoře, tak i studentů, kteří mají tento předmět zapsaný. Témata pro přednášky a materiály ke studiu jsou vymezeny během prvních dvou týdnů výuky daného semestru.
Metody hodnocení
Na semináři bude evidována docházka, která je nutnou součástí úspěšného absolvování předmětu. Dále bude vyžadována aktivní činnost studenta, který vypracuje programové dílo zadané vyučujícím nebo přednese krátkou prezentaci na zvolené téma.
Navazující předměty
Informace učitele
http://disa.fi.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.