logo Fakulta informatiky Katedra počítačových systémů a komunikací
Katedry
14331012 KPSK Katedry Fakulta informatiky MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci