IV129 Laboratoř Sybila

Fakulta informatiky
jaro 2019
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. David Šafránek, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokladem pro zápis do předmětu je 1) schopnost samostatné práce; 2) zájem a dlouhodobější zapojení -- vícesemestrová práce; 3) znalost anglického jazyka; 4) schopnost práce v týmu; 5) schválení přihlášky vedoucím nebo vědeckým pracovníkem laboratoře (L. Brim, D. Šafránek).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu mají studenti - zkušenosti s prací na výzkumném projektu - schopnost číst a rozumnět odborným článkům - schopnost použít získané znalosti a informace k formulaci a důkazu vlastních hypotéz - schopnost presentovat věděcké výsledky v anglickém jazyce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- posoudit a diskutovat výhody a nevýhody metod z oblasti výpočetní systémové biologie;
- oponovat vhodnými argumenty chyby v analyzovaných publikacích;
- obhájit své myšlenky a názory před ostatními studenty a odborníky.
Osnova
  • Laboratoř Sybila je týmovým projektem zaměřeným na vývoj, výzkum a experimentální aplikaci metod a nástrojů pro návrh a analýzu biologických systémů. Studenti se pravidelně setkávají se svými školiteli a výzkumnými pracovníky nad problémy souvisejícími s danými výzkumnými tématy. Součástí náplně je pravidelná presentace aktuálních výsledků v dané problematice na laboratorním semináři.
Výukové metody
týmové výzkumné projekty
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni na základě samostatné práce na projektech.
Informace učitele
http://sybila.fi.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.