VB004 Ekonomický styl myšlení II

Fakulta informatiky
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Předpoklady
VB003 Ekonomický styl myšlení I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 62 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výklad je zaměřen na základní makroekonomické pojmy a vztahy. Důraz je kladen zejména na vztah ekonomického systému a státní hospodářské politiky, včetně mezinárodních ekonomických vazeb.
Výstupy z učení
Studenti rozumí základním makroekonomickým pojmům a vztahům.
Osnova
 • Měření výkonnosti národního hospodářství.
 • Základní souvislosti ekonomického růstu a cyklických oscilací tržních ekonomik.
 • Makroekonomická rovnováha.
 • Funkce peněz, rovnováha peněžního trhu.
 • Funkce bankovního sektoru.
 • Inflace a její dopady na hospodářství.
 • Ekonomická funkce státu.
 • Cíle hospodářské politiky.
 • Fiskální a monetární politika.
 • Rozbor základních souvislostí interakce národní ekonomiky a vnějšího hospodářského prostředí.
 • Mezinárodní obchod. Měnové kursy.
Literatura
 • Sylaby přednášek, odborné články. / Lecture slides, expert articals
 • FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Základy ekonomie. 1. vyd. Praha: Ekopress, odborné nakladatelství, 2003. 348 s. ISBN 80-86119-74-2. info
Výukové metody
K předmětu jsou vedeny přednášky, na nichž jsou teoretické základy demonstrovány pomocí praktických případových studií.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou přednášek. Podmínka zápočtu: písemný test.
Informace učitele
Základní literatura může být nahrazena sylaby umístěnými na stránkách předmětu v ISu - Studijní materiály. Přednáška 2/0 V průběhu semestru se budou psát dva průběžné testy v termínech stanovených v harmonogramu přednášek. Úspěšné absolvování předpokládá: a) splnění každého testu na 51%, nebo b) dosažení průměrného hodnocení obou testů na 60%. Kdo nesplní podmínky průběžného hodnocení, má možnost absolvovat v posledním výukovém týdnu závěrečný test (z celé látky) Podmínkou úspěšného absolvování je dosažení 60%. Ve zkouškovém období bude možnost psát opravný test ve 2 termínech.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.