p971 Physical Education – Re-conditioning exercises

Faculty of Sports Studies
autumn 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Gabriela Gregorovič (seminar tutor)
Mgr. Tereza Kallasová (seminar tutor)
Mgr. Jan Konečný, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Alena Kostelníková (seminar tutor)
Mgr. Hana Kratochvílová (seminar tutor)
Mgr. Julie Linhartová (seminar tutor)
Bc. Veronika Kubíčková (assistant)
Mgr. Andrea Novotná (assistant)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
University Sport Centre – Department of Physical Education and Social Sciences – Faculty of Sports Studies
Supplier department: University Sport Centre – Department of Physical Education and Social Sciences – Faculty of Sports Studies
Prerequisites
POV_TV && BOZP_OK ( bozp_cus_tv_salove_lekce_kompenzacni )
The course is geared for obligatory PE only.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 76/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
Course objectives
The main goals of the educational process involve: - the improvement of the locomotive abilities and fitness - the impact on the positive approach towards sports activities considered as the protection against conflicts, civilization diseases and stress - the support of students healthy lifestyle It is a preventive exercise focused on the correct posture. Without aids - the exercise focused on bodybuilding of slacking muscles and stretching of shortened muscles. Big balls - the exercise uses the balls. Ballance exercise is gradually integrated. Other sports aids are also integrated, such as overballs, terrabands, dumbbells.
Learning outcomes
After completing the course ,students will be able to use the exercises and breathing for correc body posture and the improvement of fitness.
Syllabus
  • - introduction of the basic principles of remedial exercise - mastering the correct breathing - stretching the shortened muscles - building the slacking muscles - mobility and functional fitness of spinal column
Literature
  • Čermák,J.:Záda už mě nebolí
  • SEBERA, Martin, Lenka BERÁNKOVÁ and Nina HRTOŇOVÁ. E-learningový kurz: Zdravotní tělesná výchova (E-learning course: Healthy physical education). In Studentská konference kinantropologie 2007. 1st ed. Brno: MU Brno, 2007. info
  • SEBERA, Martin and Lenka BERÁNKOVÁ. Pilotní kurz: Zdravotní tělesná výchova (Pilot course: Healthy physical education). In SCO 2007 Sharable Content Objects, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1st ed. Brno: MU, 2007, 250 pp. ISBN 978-80-210-4296-4. info
  • ŘEJHOVÁ, Ilona and Vladislav MUŽÍK. Zdravotní tělesná výchova (Health physical education). In Vzdělávací program Národní škola. Praha: Státní pedagogické nakladatel ství, 1997, p. 152. ISBN 80-04-26683-5. info
  • KYRALOVÁ, Marie, Jela LABUDOVÁ, Pavel STRNAD, Taťána BĚLKOVÁ and Hana PERNICOVÁ. Zdravotní tělesná výchova. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1993, 183 s. ISBN 80-7168-086-9. info
Teaching methods
practise exercises
Assessment methods
-- exercise, credit - the credit is given to students for the attendance - 4x possible absence /of which 2x with an apology in the IS and 2x without apology/ - the substitution of more absence sis not allowed
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
General note: Zdr.Tv preventivní a zdravotní cvičení s hudbou, je vhodné i pro zdravé a zdatné jedince. Zdr.Tv na míčích, cvičení s hudbou využívající labilní polohy na míči pro posilování.
Information on course enrolment limitations: Minimální počet studentů přihlášených do seminární skupiny je 12.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, autumn 2020, spring 2021, autumn 2021, spring 2022, autumn 2022, spring 2023, autumn 2023, spring 2024, spring 2025.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2024/p971